WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Projekt podzieliliśmy na 3 etapy, które doprowadzą nas do osiągnięcia celu projektu, czyli pozbycia się problemu braku stabilności finansowej lokalnych organizacji oraz niskiej świadomości mieszkańców o organizacjach działających właśnie najbliżej nich.

ETAP I Tworzymy nowe

Pierwszy etap naszych prac to stworzenie multiplikowalnej platformy o charakterze zarówno komunikacyjnym, jak i fundraisingowym. 54 małych NGO (organizacji pozarządowych) weźmie udział w warsztatach z komunikacji, tworzenia tekstów i promocji. Każda przeszkolona organizacja będzie miała na platformie swój profil. Platforma pozwoli nam na systematyczną publikację tekstów dotyczących bieżących wydarzeń, aktualności i sytuacji małych, lokalnych organizacji działających na terenie objętym działaniem projektu. Platforma będzie miała na celu nie tylko komunikację i promocję, ale także umożliwi działania fundraisingowe dla organizacji. Ponadto wypracujemy uniwersalną strategię działań fundraisingowych dla lokalnych NGO.

  

ETAP II Budujemy markę działań i oswajamy filantropie lokalnie

W ramach projektu stworzymy 6 tutoriali na temat dobrej komunikacji i działań promocyjnych, które dedykowane będą lokalnym NGO. Pozwoli to organizacjom przygotować się do skutecznego i profesjonalnego prezentowania i promowania swoich działań. Naszym celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności komunikacji lokalnych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie, tak aby budować markę lokalnych NGO. Planujemy przełamać sposób myślenia o fundraisingu, jako mało realnego źródła finansowania działań NGO z małych miejscowości. Wraz z podniesieniem świadomości mieszkańców małych społeczności na temat charakteru działań organizacji pozarządowych, upowszechnimy postawy filantropijne wśród owych mieszkańców. Opracujemy i zorganizujemy 4 kampanie 1% oraz 4 wydarzenia fundraisingowe.

 

ETAP III Pokazujemy innym to, co udało nam się stworzyć

Stworzymy także newsletterry dla Organizacji Działaj Lokalnie informujące o podejmowanych przez nas kolejnych krokach przy tworzeniu modelu fundraisingowego. Takie działanie pozwoli nie tylko na informacje i upowszechnienie modelu wśród NGO, ale także na wymianę sugestii i bieżące konsultacje. Wypracowaną uniwersalną strategię fundraisingową przekażemy regionalnym NGO, zapewnimy także konsultacje i bieżące doradztwo dla lokalnych fundraiserów. Planujemy też prezentację modelu podczas m.in. Forum Organizacji Pozarządowych, Gali Działaj Lokalnie w Warszawie, spotkań funduszy lokalnych w ramach Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Prezentacje te wraz z tutorialem, w tym drukowanym i w wersji elektronicznej, zostaną dostarczone do między innymi 77 OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE.

Naszym marzeniem jest, aby mieszkańcy wiedzieli co lokalne organizacje społeczne dla nich robią, by żyło im się fajnie i lepiej oraz aby wspierali ich działania finansowo.

  

Jak nawiązać współpracę?