WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Promuj i komunikuj

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ jest efektem naszego zaangażowania w społeczność lokalną i działalność organizacji pozarządowych

Z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pod nazwą KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) wynika, że polskie NGO wciąż borykają się z problemem przewidywalności finansowania oraz brakiem środków na swoje działania.

93% z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie potwierdza, że ich głównym problemem jest brak narzędzi i umiejętności w odniesieniu do budowania pozagrantowych źródeł finansowania oraz budowania społeczności wokół swoich działań.

______________________

Organizatorami projektu są Fundajca Koalicja dla Młodych oraz Żywiecka Fundacja Rozwju. Celem projektu jest rozwiązanie problemu braku stabilności finansowej tych organizacji oraz działania, które zbudują ich silną markę wśród mieszkańców.

Pokażemy, że działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez owe NGO są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo.

Dzięki projektowi stworzymy i przetestujemy multiplikowany model oparty na platformie komunikacyjnej o działaniach lokalnych oraz strategii fundraisingowej, której celem jest wspieranie tych organizacji. Projekt pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności.

Uważamy za istotne, aby NGOsy miały możliwości, umiejętności i narzędzia do tego żeby zadbać o finansowanie swoich działań i ich promocję. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy i potrzeby. NGOsy swoimi działaniami na nie odpowiadają. Czujemy się odpowiedzialni za naszą społeczność lokalną i chcemy wspierać organizacje pozarządowe działające na jej rzecz. Własnie dlatego przygotujemy produkt społeczny ułatwiający nam wszystkim pracę i organizację działań fundraisingowych.

Mamy przyjemność otrzymać tę coroczną dotację artystyczną od samorządu Miastka.-2.png

 

Lider projektu

KDM_FULCOLOR.png

Partner projektu

LOGO_kolor.png

 

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.

Active-citizens-fund@4x.png

 

 

Równolegle prowadzić będziemy edukację filantropijną wśród mieszkańców.

Przygotowaną i przetestowaną platformę upowszechnimy wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce. Na projekcie skorzystają bezpośrednio wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego (powiat żywiecki, cieszyński i bielski). To właśnie na tych obszarach będziemy budować i testować model, który następnie zostanie upowszechniony wśród Ośrodków Działaj Lokalnie.

Testowanie naszej platformy wdwóch różnych cześciach Polski pozwoli nam stworzyć produkt uniwersalny. Chcemy, by nasz model sprawdzał się w wielu miejscach – bez względu na to, w jakim regionie czy mieście zostanie wprowadzony.

W ramach Promuj i Komunikuj czeka nas wiele działań: stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukacja, promocja lokalnej filantropii, wsparcie i pomoc merytoryczna (w formie konsultacji lub warsztatów) dla organizacji pozarządowych, publikacje, wydarzenia i stworzenie tutoriali dla NGO. Wszystko po to, by pomóc NGO budować swoje lokalne marki. 
 

To wszystko po to, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze!

Chcesz wiedzieć więcej?
Zobacz jaki mamy plan działania i jakie możliwości współpracy przygotowaliśmy dla lokalnych organizacji społecznych.

CO PLANUJEMY? JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?