WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Regulamin darowizn ZFR

Regulamin darowizn Żywieckiej Fundacji Rozwoju (dalej: ŻFR)

Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia przez ŻFR usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu przekazywania drogą elektroniczną darowizn pieniężnych na rzecz Żywieckiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Żywcu, ul. Dworcowa 2, KRS: 0000146021, jak również zasady związanych z przekazywaniem darowizn na jej rzecz tradycyjnym przelewem bankowym.

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi ŻFR. Darowizny można przekazywać ca pośrednictwem strony wpłatowej w www.zfr.org.pl, https://wielkanocnapomoc.gr8.com oraz www.stoposamotnieniu.pomaranczowaenergia.org
2. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, ul. Grunwaldzka 192, 60- 166 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS 0000274399.
3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. kart płatniczych, przelewów elektronicznych, BLICK oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU S.A. jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/platnosci-online).
4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie oraz jej zwielokrotnienie, sumowaną w specjalnym polu, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem płatności.
6. Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta głównego ŻFR: 47 2130 0004 2001 0224 8276 0010

Dane osobowe

1. Twoje dane przetwarza Żywiecka Fundacja Rozwoju (ul. Dwocowa 2, 34-300 Żywiec, zfr@zfr.org.pl) w następujących celach i zakresie:

  • w celu realizacji umowy darowizny: pytamy o Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dzięki temu możemy np.: przesłać Ci podziękowanie za wpłatę darowizny oraz wystawić zaświadczenie o przekazaniu nam darowizny (pozwoli Ci to odliczyć ją od podatku). W przypadku tradycyjnego przelewu przetwarzamy Twój numer konta i adres widoczny na przelewie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy.
  • w celu wypełnienia ciążących na ŻFR obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj. Twoje imię i nazwisko,kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • w celu wysyłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz ilość i wysokość darowizn. Jeśli nie życzysz sobie kontaktu wyślij do nas e-mail na adres: zfr@zfr.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.

Twoje dane przetwarzają również:
Twoje dane osobowe będą przekazywane firmie wspierającej Fundację w zakresie usługi IT, wspomnianym wyżej pośredniku płatności oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane zachowujemy przez następujący okres:

  • dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat od przekazania darowizny),
  • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat od przekazania darowizny),
  • dane przetwarzane w celu wysyłania podziękowań i zarządzani relacjami – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 5 lat od ostatniej odnotowanej interakcji (np. wysłania podziękowań z przekazanie darowizny).

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Bezpieczeństwo wpłat

Wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny

Masz prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu napisz do nas e-mail na adres: zfr@zfr.org.pl Pieniądze zwrócimy w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zgłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail zfr@zfr.org.