WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Szkolenie dla NGO – komunikacja w fundraisingu

Aktualności

Po przeprowadzonych przez nas konsultacjach komunikacyjnych w ramach Promuj i Komunikuj, postanowiliśmy zorganizować warsztaty zgodne z potrzebami lokalnych NGOsów. 

Spotykamy się więc na warsztacie online "Fundraising – jak komunikować, by nasze kampanie miały sens" z Dawidem Nowakiem z Fundacji Koalicja dla Młodych.

BIO: Jestem absolwentem Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Na tej samej uczelni studiowałem Zarządzanie ze specjalizacjami zarządzanie projektami oraz kapitałem ludzkim. Z organizacjami pozarządowymi jestem bardziej związany od 2017 roku, a od 3 lat jestem Prezesem Fundacji Koalicja dla Młodych. Wcześniej zajmowałem się handlem zagranicznym współpracując z firmami oraz sieciami w Europie Zachodniej oraz Afryce. Fundraisingiem zajmuję się od 2018 roku, kiedy zacząłem myśleć o budowaniu stabilności finansowej Fundacji. Obecnie ponad 70% przychodu Fundacji stanowią darowizny. Prowadzę i prowadziłem kampanie online, major donor, face to face. Ponadto, pracuje z innymi organizacjami nad ich strategiami fundraisingowymi. Uwielbiam pracę nad konstruowaniem kampanii oraz programów darowizn i robię to z sukcesem. O copywritingu w NGO myślę, jak o podróży, która ma doprowadzić waszego odbiorcę do końcowego celu waszego komunikatu. Przepisem na to jest prosty i prawdziwy przekaz.

Promuj i Komunikuj to projekt, który polega na współpracy lokalnych organizacji społecznych działających w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz subregionie południowym województwa śląskiego (powiat bielski, cieszyński i żywiecki). 

Dzięki udziałowi w projekcie organizacja:

1. weźmie udział w warsztatach ze specjalistami od komunikacji i marketingu w NGO;
2. będzie miała swoją podstronę na platformie, którą stworzymy w projekcie;
3. razem z nami będzie tworzyła model, który naszym zdaniem zrewolucjonizuje finansowanie lokalnych organizacji społecznych.