WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Zapomniane ślady poety - żywiecki epizod Kazimierza Ratonia

Motywacja do podjęcia projektu – słów kilka:

„(…) prawda otwierała się wolno przed moimi oczami, jak jeden z tych dziwacznych kwiatów mięsożernych, rozwierających płatki jedynie dla uchwycenia jakiegoś owada, którego potem z zamkniętym płatkami, będzie powoli pożerać”

W II połowie lat 50-tych  mieszkał na terenie Żywiecczyzny poeta wyjątkowy. W tym też okresie był przez krótki okres uczniem tutejszego Ogólniaka.  I w zasadzie nic więcej o tym etapie jego życia nie wiadomo. Co myślał? Jaki był? Co było inspiracją do późniejszej twórczości? A może pisał już wówczas – będąc jeszcze uczniem? Kazimierz Ratoń – bo o nim mowa – obok Bursy, Wojaczka czy Stachury zaliczany do grona tzw. poetów przeklętych (lub wyklętych). Nazywa się ich również kaskaderami literatury; dla Jana Marxa to krąg legendarnych i tragicznych. Poeta urodził się w Sosnowcu, zmarł w Warszawie. Żywiecczyzna to w jego biografii stacja, na której zatrzymał się chwilowo. Pobyt na tym terenie – jak większa cześć życiorysu poety – jest tajemniczy i enigmatyczny.

W ramach projektu są zbierane informacje na temat pobytu Kazimierza  Ratonia, który przebywał na terenie Żywiecczyzny w  okresie młodości i uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (wątek na kulturalnej mapie powiatu zupełnie pominięty, nie podejmowany dotychczas). Zebrane materiały na temat poety zostaną zarchiwizowane i usystematyzowane, a następnie utrwalone w postaci prezentacji multimedialnej, jak i publikacji prasowych.

Część działań projektowych zakłada przybliżenie postaci poety mieszkańcom Żywiecczyzny, zwłaszcza poprzez eksponowanie postaci, które zaprzeczają myśleniu o sztuce, jako o tej która „mieszka” tylko w wielkich miastach. Stąd w maju 2011 ogłosiliśmy konkurs na ilustrację do wybranego wiersza Kazimierza Ratonia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu Żywieckiego.

Konkurs 
"Zapomniane ślady poety - żywiecki epizod Kazimierza Ratonia"

W maju 2011 r. ruszył konkurs na Ilustrację do wybranego wiersza poety Kazimierza Ratonia,  w ramach projektu.

13 czerwca 2011 Jury w składzie Tomasz Gawor (grafik), Grzegorz Gemza (fotograf), Jan Szupina (sponsor dodatkowych nagród) oraz Anna Barabasz (przedstawiciel i pomysłodawca projektu), postanowiło przyznać dwie nagrody główne: 

Justynie Cader za linoryty  do wierszy: Kto widział oczy tej kobiety, nie ujrzy słońca" i Człowiek o kilku twarzach. Człowiek o stu  twarzach...wreszcie człowiek bez twarzy"
Karolinie Okrzesik za fotografię do wiersza "Kto widział oczy tej kobiety, nie ujrzy słońca" 
oraz wyróżnienia dla: 
Anny Talik za ilustrację do wiersza "Kto widział oczy tej kobiety, nie ujrzy słońca" 
Justyny Bukowskiej za szkic do utworu "Lecz oto żyjesz jeszcze nie żyjąc"

Po ocenie prac przez specjalnie powołane jury i wręczeniu nagród, zorganizowane zostało spotkanie w Kawiarni Wiedeńskiej, gdzie nauczyciel języka polskiego, Rafał Mołdysz, zainteresowany poezją K. Ratonia, przedstawił interpretacje wybranych wierszy i zaprezentował główne cechy poezji K. Ratonia.

Badania i archiwizacja materiałów, zgromadzonych w trakcie projektu, zostały podsumowane w trzech artykułach, z których jeden można pobrać z poniższego linka.

Źródło finansowania

Starostwo Powiatowe w Żywcu i Urząd Miejski w Żywcu

Termin realizacji

kwiecień 2011 - październik 2011

Osoby realizujące

annajafernik.jpgAnna Jafernik
+48 601 205 390
ania@beskidy.org.pl

Anna Barabasz.jpgAnna Barabasz