WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Zabłocie - dylematy prowincji

ZABŁOCIE – TU WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

Projekt realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju w terminie: V - IX.2017 r. w ramach Pracowni Dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PL PAFW).

Cel projektu: wypracowanie narzędzia badawczego dla społeczności w impasie. Uchwycenie i wskazanie parametrów kapitału społecznego dzielnicy Zabłocie (potencjały, deficyty, próżnie). 

***

O ZABŁOCIU W 5 ZDANIACH

1.     lewobrzeżna część Żywca – czyli leży na lewym brzegu rzeki Soły.

2.     Zwyczajowo zwana dzielnicą. Faktycznie miasto dzielnic w sensie administracyjnym nie posiada, tym samym Zabłocie jest zarządzane bezpośrednio przez władze miejskie (bez udziału struktur pośrednich typu: rada dzielnicy). W okresie przedwojennym wieloetniczna i wieloreligijna wieś o dwojakim charakterze: część południowa zamieszkiwana przez ludność utrzymującą się z rolnictwa i/lub pracy najemnej, część północna zorganizowana wokół rytmu industrialnego: fabryki, manufaktury, zakłady usługowe, sklepy. Od XIV wieku do 31.XII.1949 r. samodzielna wieś i siedziba gminy Zabłocie. Włączone do Żywca Rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 roku.

***

Przebieg:

I.               Ewaluacja ex ante – czyli ewaluacja początkowa

Prowadzenie: dr Joanna Jachna-Wróblewska, socjolożka

Udział wzięło 12 Przedstawicielek i Przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących instytucje i organizacje, aktywnie działajace na terenie Zabłocia, zarówno w charakterze patronów jak i partnerów. 

Spotkanie miało formę wywiadu focusowego, i  wygenerowało następujące efekty:

1.     „Raport z badania. Wywiad focusowy” dr J. Jachny-Wróblewskiej.

2.     Kwestionariusz ankiety

II.              Badania opinii mieszkańców nt. Zabłocia

Opinie zbieraliśmy podczas wakacji, tj. VII i VIII.2017. Zgromadziliśmy dzięki ankiecie opinie mieszkańców w następujących obszarach:

·       Poczucie identyfikacji lokalnej i dystansu społecznego

·       Ocena usług dostępnych na Zabłociu

·       Poziom świadomości przestrzeni historycznej i wiedzy z zakresu historii bliskiej

·       Potrzeby, oczekiwania, problemy

·       Deklarowany poziom zaangażowania społecznego

III.            Działania informacyjne, animacyjne, włączające – czyli budujemy dobro wspólne 

·       Konsultacje eksperckie

·       Prelekcje

·       Rozmowy z przedstawicielami lokalnych NGO

·       Konceptualizacja działań – planowanie projektów i kampanii 

C.D.N. czyli projekt: ZABŁOCIE – CO DALEJ?

Kontynuacją działań jest kolejny projekt – upowszechniający efekty badań. Informacje w zakładce: „Zabłocie 2017 – dylematy prowincji. Teoria i praktyka 

Źródło finansowania

LPP PAFW

Wysokość dotacji

2 x 5000 zł

PAFW.jpg