Opis projektu

Projekt BAR – Beskidzka Akademia Rozwoju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich

Źródło finansowania

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich

Wysokość dotacji

149.998,20 zł

Termin realizacji

01.10.2005 - 25.05.2006