WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Działaj lokalnie – działaj globalnie

Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR), znane również jako Sustainable Development Goals (SDGs), to plan działania mający na celu transformację świata w sposób zrównoważony, dbając o potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń, oraz respektujący środowisko.

Na szczycie w Nowym Jorku w dniach 25-27 września 2015 roku, przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali dokument "Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030".
Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 związanych z nimi działań, które mają być realizowane przez rządy, organizacje międzynarodowe, NGO, sektor nauki, biznes oraz obywateli.

Cele te skupiają się wokół pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (5xP: people, planet, prosperity, peace, partnership).  Agenda wskazuje kluczowe wyzwania naszych czasów i prezentuje wizję budowy lepszego świata, przynoszącego korzyści mieszkańcom planety oraz dbającego o jej naprawę.

W Polsce Ministerstwo Rozwoju monitoruje realizację założeń globalnej agendy rozwojowej, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wysiłki krajów rozwijających się w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, działań te wpisują się w ramy Polskiej pomocy na szczeblu międzynarodowym.