WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Turniej DOP 2019

TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH 2019

KALENDARIUM:
8 marca, godz. 8.30– szkoły ponadpodstawowe
19 marca, godz. 9.00- szkoły podstawowe
Miejsce: Żywiecka Fundacja Rozwoju, ul. Dworcowa 2, Żywiec
4 kwietnia, godz. 10.00 - Finał Debat Oksfordzkich Podbeskidzie 2019
Szkoły ponadpodstawowe biorące udział w Turnieju:
Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych
Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych
Niepubliczne Liceum Cogito
Zespół Szkół  Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu                        
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

TEZY FINAŁOWE:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
"Jesteśmy w stanie żyć bez plastiku". "W krajach wysoko rozwiniętych powinno się nałożyć ograniczenia formalne w zakresie nabywania dóbr przez konsumentów".

Finalistów podczas VII Turnieju Debat Oksfordzkich Podbeskidzie oceniać będzie jury w skłądzie:
Agata Lisowicz - Wala - absolwentka Zarządzania w kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2009 Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, animatorka w Programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017, członkini Ogólnopolskiego Zrzeszenia Animatorów Kultury FORUM KRAKÓW, Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, absolwentka X Edycji Programu „Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności” prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów w Warszawie. W latach 1986–1998 członkini Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, współorganizatorka ogólnopolskich Mistrzostw Polski Harcerskich Drużyn Jeździeckich i Kawaleryjskich, członkini Stowarzyszenia „Absurdalny Kabaret” wspierającego twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”. Współorganizatorka i uczestniczka wypraw badawczo-naukowych na całkowite zaćmienia słońca.

Paulina Białek - animatorka społeczna, trenerka i koordynatorka projektów społecznych; współpracuje z Żywiecką Fundacją Rozwoju i Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku Białej. Absolwentka X Edycji Programu „Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności” prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów w Warszawie. Jurorka  debat oksfordzkich z siedmioletnim stażem.

dr hab. Tomasz Kubalica – pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia filozoficzne i prawnicze. Naukowo zajmuje się nowożytną i współczesną. Obecnie pełni również funkcję z-cy dyrektora Instytutu Filozofii ds. Dydaktycznych. Poza pracą jest miłośnikiem tańca. Zrealizowane projekty: Podstawy etyki profesjonalnej, 2007-2008, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza w ramach Programu Mistrz); Kritik der Abbildtheorie, 2010-2011, Fundacja im. A. Humboldta, Uniwersytet Filipa w Marburgu (Niemcy); Johannes Volkelt i możliwość metafizyki, 2012-2013, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski; Neokantyzm w Polsce, 2012-2014, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersytet Śląski; Leonard Nelson a problem niemozliwości teorii poznania, 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski.

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W FINALE:
Szkoły podstawowe/gimnazjalne - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim i Szkola Podstawowa nr 9 w Żywcu.
Szkoły ponadpodstawowe - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

TEZY ELIMINACYJNE:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

TEZA 1: "Prawdziwi mężczyźni nie noszą różowych ubrań" 

TEZA 2: "Mój głos ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej".


TEZA 1: Na terenie szkoły powinien obowiązywać całkowity zakaz używania telefonów komórkowych

TEZA 2:  Warto zaostrzyć kary za mowę nienawiści, nawet kosztem wolności słowa

Z największą ilością punktów do Finału weszli: ZSEG w Żywcu i ZSOiT w Milówce. Gratulujemy wszystkim Debatantom i Debatankom udziału w Turnieju - toczenie sporów, z zachowaniem wszystkich zasad debaty oksfordzkiej, niełatwą sztuką jest. Zapraszamy do galerii zdjęć poniżej. foto : Piotr Trzmielewski