WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


#5 RAPORT

Aktualności

Akcja #żywiecdlaukrainy nie hamuje. Już od ponad 70 dni działamy i wspieramy. Energia spływa do Nas z każdej strony i dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć „Wszystkie ręce na pokładzie”. Mury Naszej Fundacji rozrosły się o kolejne pomieszczenie w sąsiedztwie Freeshopu, powstało Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU), tam przeniosła się znaczna część naszych zadań.

Jakie działania pojawiły się u nas tym razem?

- 23 kwietnia utworzyliśmy wielki chór w ramach wydarzenia „Rock for Ukraine”, terapia przez muzykę zadziałała kolejny raz bezbłędnie, na wydarzenie wolontariuszki z Ukrainy ulepiły około 700 przepysznych pierogów!
- Zorganizowaliśmy kolejne dwa transporty darów do Ukrainy, tym razem do Odessy i Lwowa,
- Przywieźliśmy kolejne osoby z granicy Ukraińsko-Polskiej,
- Nasza wolontariuszka Aliona zorganizowała warsztaty taneczne dla wszystkich chętnych dzieci, grupę nazwała „Czerwona kalina”,
- Powstały aż 4 grupy na kurs języka polskiego,
- W CPU pojawiła się zbiórka walizek i toreb, które rozeszły się błyskawicznie,
- Pojawiły się u Nas porady zarówno dla Ukraińców jak i Polaków,
- Nasza wolontariuszka Alona pomaga w tłumaczeniu, z niektórymi osobami wybrała się do lekarza, żeby ułatwić przebieg wizyty. Również ona pomaga z receptami i wykupieniem leków w aptekach.
- Stworzyliśmy tablicę ogłoszeń na której pojawiają się oferty pracy oraz mieszkań,
- Skompletowaliśmy „Torby porodowe”, które trafiły do szpitala w Bielsku Białej, ale także można było taką uzyskać w CPU,
- udało nam się wysprzątać ośrodek wypoczynkowy w Międzybrodziu i zaadaptować go na kolejne mieszkania dla osób uchodźczych,
- Tomasz Matlakiewicz i Grupa Literacka Gronie ofiarowali dary żywnościowe dla Uchodźców

Wciąż pomagamy na poziomie:

- pomoc w sprawach formalnych,
- bank żywności w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 13,
- rejestrowanie dzieci w przedszkolach i szkołach,
- powstaje baza osób, które pomocy potrzebują oraz które ją otrzymują,

Przyjechały do Nas kolejne transporty:

- 15 palet ubrań z Hiszpanii, które trafiły do Freeshopu,
- darowizna od firmy Prosperplast.

Z tego miejsca OGROMNE podziękowania dla wszystkich wolontariusz_, którzy każdego dnia pomagają i wkładają w swoje zadania całe serce! Jesteście niesamowici i niesamowite!

#EN

We have been supporting refugees from Ukraine for almost 3 months. The good energy comes from a lot of people (including our GlobalGiving donors!) and we can say "Everyone is on board". 

The walls of our Foundation have grown to include another Freeshop room (In April, refugees used the Freeshop 1412 times). A significant part of our tasks was transferred to the Refugee Aid Center (CPU).

What have we done? 

- with our volunteers, we initiated The Butterflies Project - artistic and educational workshops for children from Poland and Ukraine.

- On April 23, we created a wonderful choir as part of "Rock for Ukraine". Volunteers from Ukraine prepared about 700 delicious dumplings for the event!

- We organized another two shipments of gifts to Ukraine, this time to Odessa and Lviv,

- We brought more people from the Ukrainian-Polish border,

- Our volunteer organized dance workshops for children.

- Our Polish language course covers 4 groups.

- We coordinate counseling for both Ukrainians and Poles.

- We help with translation when needed.

- We have created a notice board with job and apartment offers,

- We have completed "Delivery bags", which were sent to the hospital in Bielsko-Biaa and to the CPU

- We helped to prepare next flats for refugees in Miedzybrodzie

 

We continue to help at:

- assistance in formal matters,

- food bank every Monday and Friday,

- registering children in kindergartens and schools

and much, much more!