WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


#3 RAPORT

Aktualności

#PL

Od 25 lutego dzięki wielu Darczyńcom i Wolontariuszom wspieramy uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli do Polski. Działamy „tu i teraz”, ale pamiętamy, że nasza pomoc musi być długofalowa!

Zobacz, co udało nam się zrobić?

• ponad 300 Uchodźców odwiedziło nasze Centrum Pomocy Uchodźcom, by uzyskać wsparcie,

• udzieliliśmy pomocy ponad 2 000 osobom,

• przekazaliśmy na rzecz Uchodźców ponad 3,5 tony jedzenia,

• zorganizowaliśmy transport ponadosób z granicy z Ukrainą do Polski,

• koordynujemy zakwaterowania dla uchodźców,

• pomagamy w załatwieniu formalności,

• stworzyliśmy FREESHOP, w którym uchodźcy mogą dostać ubrania, buty i artykuły higieniczne oraz żywność,

• organizujemy pomoc psychologiczna.

Przyznajemy, że liczba uchodźców wciąż rośnie, a nasze zapasy są na wyczerpaniu. Wspiera nas wielu wspaniałych ludzi, ale potrzeby są ogromne... Dlatego zapraszamy do zostania stałym darczyńcą! Dzięki temu nadal będziemy wspierać uchodźców, a co ważniejsze, rozwijać tę pomoc, aby jak najszybciej mogli się usamodzielnić.

#ENG

Since February 25th, thanks to donors and many volunteers  we have been supporting refugees from Ukraine who reached Poland. We operate "here and now" but we still remember that our help must be long-term!

Look what we managed to do!

- over 300 visits in our Help Center,

- assistance to over 2 000 of people,

- providing 3.5 tons of food,

- transport for people from the border with Ukraine to Poland,

- coordination accommodation for refugees,

- help with formalities,

- organize FREESHOP where refugees can get clothes, shoes and hygiene products and food,

- psychological help,

- 41 packages for ukrainian army: dressings, blankets, flashlights, batteries and a camping stoves.

We admit that the number of refugees continues to increase and our supplies are running low. We are supported by many wonderful people, but the needs are enormous... That is why we invite you to become a regular donor! Thanks to this, we will continue to support refugees, and more importantly, develop this help so that they can become independent as soon as possible.