WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


#1 RAPORT

Aktualności

#RAPORT #1

Aż trudno uwierzyć, że piekło, którego doświadcza Naród Ukraiński, może rozniecić tak przeolbrzymi ogień dobra. Podsumowaliśmy dwa tygodnie działań pod hasłem #zywiecdlaukrainy. Zobaczcie jak wiele w ciągu ostatnich dwóch tygodni udało się nam zrobić:

- od pierwszych dni organizujemy przewóz osób z granicy z Ukrainą do Polski. Mamy 7 samochodów do dyspozycji. Do akcji włączają się również prywatne osoby.

- koordynujemy organizację noclegów dla uchodźców, posiadamy bazę danych ludzi chętnych do przyjęcia uchodźców.

- osoby przez nas sprowadzone zostają przypisane do naszych opiekunów, którzy z darów i środków, które posiadamy organizują niezbędną wyprawkę rzeczy potrzebnych "na już". Poza artykułami pierwszej potrzeby są to też wózki dla małych dzieci, łóżka, leki, nebulizatory, kołdry, pościel.

- pomagamy uchodźcom w załatwieniu spraw formalnych, śledzimy na bieżąco pomoc oferowaną przez inne organizacje non-profit, współpracujemy z nimi.

- dzięki firmie ALDI i KAUFLAND zaopatrujemy rodziny w świeże owoce i warzywa, mięso.

- w kinie Janosik w Żywcu zorganizowaliśmy Bank Żywności, do którego można się zgłosić po wsparcie.

- w Przystanku Zabłocie uruchomiliśmy akcję "Obiady Zawieszone", czyli możliwość wykupienia obiadów dla uchodźców z Ukrainy.

DZIĘKUJEMY wszystkim darczyńcom, osobom prywatnym, instytucjom oraz firmom dzięki którym możemy pomagać!

- na ten moment pieniądze z darowizn przeznaczamy głównie na paliwo na transport na granicę Polski. Przywieźliśmy również uchodźców z Rumunii!! Jeździmy również po dary od wspierających nas firm.

- wysłaliśmy transport darów dla wojska, 41 paczek zawierających środki opatrunkowe, koce, latarki, baterie, kuchenkę turystyczną.

- docierają do nas informacje na temat ludzi z zagranicy, którzy chcą przyjąć do siebie uchodźców - koordynujemy połączenie obu stron.

- pomagamy dzieciom w zapisaniu się do szkół i na studia. 

- zorganizowaliśmy transport PIĘCIU palet z firmy HENKEL zawierających środki czystości, przeznaczone dla rodzin, które wspieramy.

- zorganizowaliśmy transport darów z Lądka Zdrój, zawierający m.in. materace, koce, przybory szkolne.

- czekamy na transport darów z Francji od zaprzyjaźnionych rodzin!

DZIĘKUJEMY za pomoc Anastazji - dziewczynie, która uciekła z piekła i nam pomaga, i wszystkim WOLONTARIUSZOM/-KOM, którzy/-re bez wytchnienia działają na rzecz Uchodźców - nieraz dzień i noc!

Ostatnie tygodnie pokazały, że dobro jest zaraźliwe - wierzymy, że przeniknie również do serc tych, którzy przyczyniają się do tego koszmaru, jakim jest wojna!

SLAVA UKRAJINI! HEROJAM SLAVA!

#ENG #1

It is hard to believe that the hell experienced by the Ukrainian people could spread such a huge FIRE of GOOD. We have summarized our activities from the last two weeks under the title  #żywiecforUkraine. Here is what we have accomplished:

- From the very first days we have organized transportation of people from the Ukrainian border to Poland. We have 7 cars at our disposal. Private individuals are also included in the action.

- We coordinate accommodations for refugees. We have formed a database of people willing to accept refugees. 

- We partner arriving refugees with staff who assist with distribution of necessary “here and now” items from the gifts and resources we have received. We are still in need of strollers for children, beds, medications, nebulizers, duvets, and bed linens. 

- With the assistance of other non-profit organizations, we are helping refugees with formal matters such as getting the ID number, offering relocation assistance and so on.

- THANKS to ALDI and KAUFLAND, we are able to supply families with fresh fruit, vegetables, and meat.

-  “Janosik” cinema in Żywiec has organized a Food Bank to which we can apply 

- In ”Przystanek Zabłocie”, we launched the "Lunch Suspended" action, which allows the public to purchase lunch (*or a meal) for refugees from Ukraine. 

We THANK all the donors, individuals, institutions and companies that are helping us so we can help those in need.

- Donation money has mainly been used for fuel for transportation to and from the Polish border. We transport gifts from supporting companies and have even picked up refugees from Romania!

- We have organized the transport of 41 packages including wound dressing products, blankets, flashlights, batteries, and camp stoves to the military. 

- We coordinate with foreigners willing to accept refugees into their homes. 

- We help children to sign up to schools and start studies.  We assist with enrolling children in school.

- We have organized transportation OF FIVE pallets from HENKEL with cleaning products for families we support.

- We have organized transport of gifts from Lądek-Zdrój which contains among others mattresses, blankets and school utensils.

- We are waiting for a transport of gifts from friendly families in France!

THANKS to ANASTASIA, a refugee herself, who is now assisting us!!! THANKS to all VOLUNTEERS who work for the benefit of refugees - sometimes a day and a night!

The last few weeks have shown that GOODNESS is contagious. We hope that this goodness will then continue to spread to touch the hearts of those who contribute to war, so that we may have peace.

SLAVA UKRAJINI! HEROJAM SLAVA!