WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 
data publikacji | stanowisko pracy / przedmiot postępowania

data publikacji | rozstrzygnięcie postępowania

nazwa projektu / działania

termin składania ofert | rozstrzygnięcie postępowania

02-08-2017 | Usługa przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu

ZAPYTANIe ofertowe PFU

administracja

24-08-2017

01-11-2017 | Usługa prac projektowych na potrzeby remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy
ul. Dworcowej 2 w Żywcu

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK PFU

                                          14-11-2017 | rozstrzygnięcie postępowania

protokół z postępowania

administracja

10-11-2017

05-12-2017 | Roboty remontowo-budowlane w budynku ul. Dworcowa 2 w Żywcu

ZAPYTANIE OFERTOWE

dokumentacja techniczna

29-12-2017 | rozstrzygnięcie postępowania

protokół wyboru wykonawcy

administracja

22-12-2017

15-01-2018 | Instruktor Pracowni Gastronomicznej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-03-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni asystencko-opiekuńczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni gospodarczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018

16-04-2018 Pracownik socjalny CIS OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni remontowo-renowacyjnej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018

01-08-2018 | Asystent Osoby Niepełnosprawnej  ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

14-08-2018