Wprowadź kwotę (PLN)

PLN

Przekazując darowiznę wspierasz działalność Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
Dziękujemy za docenienie naszych działań na rzecz dobra wspólnego. 

nr konta:
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
96 2130 0004 2001 0224 8276 0001

nr konta Funduszu Rozwoju Lokalnego:
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
47 2130 0004 2001 0224 8276 0010