WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Testament

Jeśli widzisz, jak zmieniamy Żywiecczyznę, wierzysz w nasze działania i chcesz abyśmy w Twoim imieniu
dbali o tę przestrzeń w przyszłości, możesz uwzględnić nas w swojej ostatniej woli. 
 

W swoim testamencie możesz:

  • Przekazać Żywieckiej Fundacji Rozwoju dowolną kwotę pieniężną lub konkretną rzecz zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku.
  • Powołać Żywiecką Fundację Rozwoju do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.
  • Ustanowić Żywiecką Fundację Rozwoju swoim jedynym spadkobiercą.  Decydując się na ten krok, pamiętaj w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach szczególnie Ci bliskich.

Spisanie testamentu jest stosunkowo prostą czynnością. Możesz napisać go samemu bądź z pomocą notariusza. Jeśli wybierasz opcję pierwszą, miej na uwadze, że cały testament musi być spisany odręcznie, podpisany i opatrzony datą. Warto jednak pamiętać, że testament własnoręczny jest znacznie częściej podważany przez spadkobiorców niż testament sporządzony przez notariusza. 

Dlaczego?
Notariusz ma obowiązek:

  • zweryfikować tożsamości przeszłego testatora, 
  • sprawdzić, czy nie zostaje on pod wpływem środków odurzających,
  • sprawdzić, czy jest on świadomy swoich działań
  • zweryfikować, czy nikt nie zmusił go do sporządzenia testamentu

Ponadto notariusz ma obowiązek przechowywania w bezpiecznych warunkach wszystkich aktów notarialnych, które są podpisywane przy jego udziale. Koszt sporządzenia testamentu notarialnego waha się od 50 do 200 zł netto i zależy od jego złożoności i treści.