WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

pomagaj stale

Klub Pasjonatów

Codziennie wspieramy osoby z pasją. Szczególnym wyróżnieniem są stypendia z pasją, przyznawane raz w roku na okres 9-ciu miesięcy. Nasz program stypendialny działa już 3 lata, w tym czasie przyznaliśmy 11 stypendiów. 

380 zł to 1 miesiąc stypendium dla 1 osoby

3420 zł roczne stypendium dla studenta

Zostań członkiem Klubu Pasjonatów.

Wypełnij poniższą deklarację przystąpienia do Klubu Pasjonatów, zadeklaruj stałą miesięczną wpłatę na Fundusz Stypendialny
lub skontatuj się z nami.
tel. 603122106, e-mail: zfr@zfr.org.pl

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Kod CAPTCHA

 

Zadeklaruj stałą miesięczną wpłatę na Fundusz Stypendialny, wypełnij zgodę na obciążanie Twojego konta. 
Wypełniony formularz podpisz i wyślij do biura Fundacji.

Dlaczego warto zostać Członkiem Klubu Pasjonatów? 

Dzięki członkostwu w Klubie, otrzymasz: 

  • regularne informacje o działaniach prowadzonych dzięki Twojej darowiźnie,
  • mały prezent od Fundacji :),
  • coroczne zaświadczenie o kwocie przekazanej darowizny wraz z informacją o jej przeznaczeniu i wydatkowaniu,
  • możliwość skorzystania z zasobów Fundacji - w tym w przyszłości z pracowni coworkingowej, która powstanie na ul. Dworcowej 2