WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

RAZEM Z NAMI

EFS_POZIOM_kolor.png

Źródło finansowania: RPOWŚL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.7. Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Tytuł projektu: "Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej"

Wartość projektu: 19 999 980,00 zł
Kwota dofinansowania: 16 999 983,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 13.519.074,76 zł, w tym dla Partnera: 710 329,19 zł

Termin realizacji: 2022-08-01 - 2023-10-15    

Cel główny: Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej do sierpnia 2023 r.

Opis projektu: W ramach projektu Żywiecka Fundacja Rozwoju uruchamia pracownię tkacko-dziewiarską dla 22 uczestniczek z Ukrainy. Pozostałych 20 uczestników dołączy do istniejących pracowni CIS. Uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze, psychologiczne, będą uczestniczyć w kursach zawodowych oraz językowych oraz szkoleniach z integracji kulturowej.