WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.

Dni mijają, a jedna rzecz pozostaje niezmienna - Szkoła nr 5 w Żywcu tętni aktywnością i radością naszych podopiecznych letnich warsztatów dla dzieci z Polski i Ukrainy.  

Był już konkurs talentów, były warsztaty muzyczne, to nadeszła pora, aby troszkę pozwiedzać! Dzisiaj wybraliśmy się wspólnie na spacer do naszego pięknego, żywieckiego parku oraz odwiedziliśmy zwierzaki w mini zoo.

Nie brakowało również tradycyjnych już zajęć i zabaw takich jak gra w “Zgadnij kim jestem”. To wszystko dzięki dofinansowaniu z Act Now Childrens Fund! Pierwszy tydzień powoli się kończy, więc w piątek na pewno czeka nas coś wyjątkowego! 

The days are flying past for the Butterfly kids  and School No. 5 in Żywiec is still teeming with the activities and happiness of our students of summer workshops for children from Poland and Ukraine.

There has already been a talent competition, there were music workshops, and today it's time to do some sightseeing! So we went with the whole school for a walk to our beautiful park in Żywiec and we visited the animals in the mini zoo.

There was also in the park lots of  running around and our traditional activities as well as  games such as the game “Guess Who I Am”. It's all thanks to funding from Act Now Childrens Fund! The first week is slowly ending, so something special awaits us on Friday!