WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Marcin Kogut

Marcin Kogut.

Pedagog resocjalizacji, terapeuta zajęciowy i arteterapeuta. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej na krakowskiej Akademii Ignatianum i arteterapii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył również studia z zakresu ekonomii społecznej na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest  absolwentem licznych kursów specjalistycznych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, przeciwdziałania przemocy oraz ochrony zdrowia.  Specjalista renowacji mebli stylowych oraz konserwacji zabytków architektury. 

Zawodowo  pełni funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej oraz Prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Ekologii „FREE”. Równocześnie prowadzi zajęcia z zakresu permakultury, upcyclingu i arteterapii.