WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Historia

Prehistoria

Pierwotnie powstaniu Fundacji przyświecały dwa cele: zaktywizowania mieszkańców ulicy Niwy w Żywcu, celem poprawy infrastruktury ulicy oraz oczyszczenia i przygotowania Jeziora Żywieckiego do funkcji osi rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.

Zaczęło się w 2002. Założony przez Gabrielę Gibas Komitet ds. budowy infrastruktury ulicy Niwy i działania integrujące mieszkańców ulicy, prowadzone z jej inicjatywy, były początkiem działania Fundacji. Mimo nominalnej przynależności do miasta Żywca, ul. Niwy ma wszystkie cechy wsi położonej za żywieckim browarem, za rzeką, za lasem, na zboczu góry Grojec. Na ulicy nie było wówczas kanalizacji, nie ma utwardzonej drogi, jest za to wiadukt, który skutecznie ogranicza funkcjonowanie jej mieszkańców, służb komunalnych i innych, przez co nie dojeżdżały tutaj śmieciarki, karetki pogotowia, straż pożarna, policja oraz szambowozy. Dopiero w 2014 r. udrożniono przejazd od strony Leśnianki wzdłuż Soły, jednak droga prowadzi brodem Leśnianki, a od 2016 r. udrożniono drogę od strony ul. Pod Grojcem w Wieprzu. Zatem w tej chwili teoretycznie istnieje dojazd z pominięciem przejazdu pod wiaduktem. Administracyjnie ul. Niwy znajduje się w dzielnicy Zabłocie, szczególnie ubogiej pod względem infrastruktury komunikacyjnej, kulturalnej, sportowej, handlowej i bankowej.

23 VII 2002 - 28 VII 2002 r.

W Przybędzy k/Żywca, odbyło się, prowadzone przez Gabrielę Gibas, wówczas świeżą absolwentkę programu "Akademia Innowatorów Społecznych" spotkanie członków Ashoki "Innowatorzy dla dobra publicznego": Piotra Topińskiego - Fundacja "Idealna Gmina" (Warszawa), Michała Kravcika - Stowarzyszenie Ludia a Voda (Koszice), Jacka Schindlera - Stowarzyszenie Eko Idea (Wrocław). Spotkanie było finansowane przez Ashokę z programu Challenge Pot. Wzięło w nim udział dwadzieścia osób: zastępcy Burmistrza Miasta Żywca, szefowie PTTKu, przedstawiciele starostwa, wójtowie sąsiadujących z Żywcem gmin, działacze organizacji ekologicznych, przedstawiciele Fundacji Idealna Gmina z Warszawy. Efektem Spotkania było przygotowanie wspólnego, polsko-słowackiego projektu "Czyste wody wspólną szansą", z którym wspólnie aplikowaliśmy do programu Phare CBC w 2002. Spotkanie przyczyniło się również do powstania Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Zaraz po seminarium przygotowany został Statut Fundacji.

Wątek jeziora żywieckiego i problematyka gospodarowania zasobami wody w regionie pojawiła się wskutek współpracy z organizacją społeczną "Ludia a Voda z Kosic" i koniecznością stworzenia wspólnego, polsko-słowackiego programu ekologicznego obejmującego zbiorniki zaporowe Pogranicza Polski i Słowacji. Pomysł stworzenia Fundacji pojawił się na konferencji "Czyste wody wspólną szansą" organizowanej przez późniejszych Fundatorów Fundacji w lipcu 2002 roku w Przybędzy koło Żywca. Od tego czasu kilkakrotnie (bez powodzenia) składaliśmy aplikacje o sfinansowanie tego projektu do różnych programów europejskich. Celem przygotowania projektu odbyliśmy w późniejszym czasie jeszcze dwie konferencje na ten temat w Kezmaroku i Levoci na Słowacji.

Historia Żywieckiej Fundacji Rozwoju

7 października 2002 r.

Odbyło się spotkanie założycielskie Żywieckiej Fundacji Rozwoju i podpisanie Aktu Notarialnego. Fundatorami Fundacji byli Gabriela Gibas, która została wybrana Pezesem Zarządu Fundacji oraz członkowie ASHOKA Piotr Topiński, Jacek Schindler, Michal Kravcik.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. w dniu 14 stycznia 2003 roku.

10 grudnia 2002 r.

Złożyliśmy aplikację do Ambasady Amerykańskiej prosząc o wsparcie programu "Zapomniana ulica". Otrzymaliśmy dwa zestawy komputerowe na wyposażenie Mini Centrum Rozwoju dla dzieci z ul. Niwy.

W lutym 2003 r. otrzymaliśmy pierwszy grant ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Obywatele i Samorząd lokalny, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, na projekt "Na co gminie NGO???"

W maju 2003 otrzymaliśmy z Ambasady USA dwa komputery, które wędrowały od domu do domu służąc dzieciom - mieszkańcom ul. Niwy w stawianiu pierwszych kroków w edukacji informatycznej.

a potem...

Zobacz Co robimy - projekty realizowane przez nas

Najważniejsze daty w historii Fundacji

10 września 2009

Otrzymujemy nagrodę 60 000  za najlepszy projekt dla Dobra Wspólnego - "Żywiec Bez Czadu", celem przeznaczenia na kapitał żelazny. Tego samego dnia podpisujemy umowę na realizację projektu "Znam Swoje Prawa" na okres 3 lat. Dzień później podpisujemy umowę na realizację projektu "Edukacja Ekologiczna Szansą Rozwoju". To chwila przełomowa w działalności Fundacji, która daje szansę na stabilizację i strukturalizację działań Fundacji.

24 listopada 2009

Decyzją zarządu ŻFR utworzony zostaje Kapitał Żelazny Fundacji, w wysokości 60 000 zł.

12 grudnia 2015

Fundacja otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

20 kwietnia 2016

Fundacja uzyskuje status Centrum Integracji Społecznej (CIS). Otrzymaliśmy równocześnie dofinansowanie na utworzenie CIS ze środków EFS.

1 września 2016

Fundacja zmienia biuro z ul. Ks. Pr. St. Słonki 31 na ul. Handlowa 5 w Żywcu. To już trzecia przeprowadzka Fundacji.

5 grudnia 2016

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o przystąpieniu do przetargu / rokowań na zakup kamienicy zlokalizowanej przy ul. Dworcowa 2 od Urzędu Miejskiego w Żywcu.

13 stycznia 2017

Prezes Zarządu - Gabriela Gibas-Psuturi w imieniu Żywieckiej Fundacji Rozwoju podpisuje akt notarialny na zakup nieruchomości - kamienicy przy ulicy Dworcowej 2. To kolejny moment zwrotny w historii Fundacji.