WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2024!

Aktualności

DZIAŁAJ LOKALNIE 2024

WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE XIII 2024 NA ŻYWIECCZYŹNIE

Zwycięzcom gratulujemy! Tym, którzy nie zdobyli grantu - nie martwcie się! 2025 już wkrótce nadejdzie, a razem z nim kolejna szansa na działania :)

W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2024, Komisja Grantowa wyłoniła spośród 30 nadesłanych wniosków aplikacyjnych 14 projektów - lokalnych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. Projekty te zostaną dofinansowane na łączną kwotę 60 400 zł.

Komisja Grantowa oceniała wnioski i obradowała w trzyosobowym składzie: Katarzyna Graboń (media), Marek Gawron (sektor biznesu), Ewa Krzak (sektor samorządowy).

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz zgłoszenie się w sprawie poprawienia części zapisów wniosku oraz budżetu projektu (do wysokości przyznanej dotacji).

Gratulujemy! :)

Wnioski dofinansowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII 2024
Lista rezerwowa wniosków złożonych w konkursie Działaj Lokalnie XIII 2024
Notatka z posiedzenia Komisji Grantowej 2024