WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

Aktualności

Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 05 lipca 2024 roku operatorzy projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” podjęli decyzję o anulowaniu naboru.

Powodem podjęcia tej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” brzmienia regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do spójności zapisów. Decyzja o anulowaniu naboru została skonsultowana z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności.

Po zatwierdzeniu przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” ostatecznej wersji regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej, ponownie ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”. Rozpoczęcie naboru planowane jest na dzień 15 lipca, natomiast zakończenie na 28 lipca. Jednocześnie informujemy, że wysłane wcześniej wnioski są na ten moment nieaktualne i konieczne będzie ich ponowne złożenie na odpowiednim formularzu.