Seniorzy w terenie - wizyta studyjna w Kłodzku

Aktualności

Kolegium gazety senioralnej „Bez limitu” gromadzi wiedzę i dobre praktyki podczas wizyty studyjnej w Kotlinie Kłodzkiej.

Wizyta studyjna naszej redakcji „Bez limitu” w Kotlinie Kłodzkiej: maraton spotkań z Radami Senioralnymi, klubami seniora, organizacjami działającymi w obszarze animacji społeczności oraz przedstawicielami gmin i powiatów. 

Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu  wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025, Edycja 2021.