WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Nowe Relacje w bielskim Parku Trampolin

Aktualności

Jak dobrze się bawić?
Najlepiej z projektem "Nowe Relacje"! Ostatnio wyskoczyliśmy do GOjump - Parku Trampolin w Bielsku-Białej i integrowaliśmy się w wyjątkowy sposób. Śmiechom nie było końca, a radość i zakwasy zostały do dziś.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" . Program sponsorowany jest przez HelpAge International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

How to have a good time?
Preferably with the "New Relations" project! Recently we went out to GOjump - Trampoline Park in Bielsko-Biala to integrate in a unique way. The laughs were endless, and the joy and muscle soreness has stayed to this day. 

An implementer of this program is Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Sponsored by HelpAge International from founds of Conrad N. Hilton Fundation with a partnership of Polish Migration Forum.