WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Mobilna Akademia NGO MANGO w Żywcu

Aktualności

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich wraz z Żywiecką Fundacją Rozwoju zapraszają na trzy bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Żywcu. 

Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąc udział w trzech warsztatach odbywających się w godzinach 9.00-16.00 w Żywcu, przy ulicy Dworcowej 2 (Przystanek Zabłocie).

TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ:

3 luty 2023, Zarządzanie zespołem w organizacji | trener: Piotr Henzler
Główne zagadnienia: Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu. Dysfunkcje zespołowe i ich wpływ na działanie zespołu. Mapa zespołu – role zespołowe i ich konsekwencje. Zaangażowanie i model zaangażowania. Style kierowania, style zarządzania.

9 marca 2023, Podstawy zarządzania projektami | trenerka: Lidia Kuczmierowska
Główne zagadnienia: Projekt a inne działania: co jest projektem, a co nim niejest. Elementy planu projektu – wersja minimum, wersja maksimum. Co siędzieje na etapie przygotowania projektu? To nie takie proste, jak się wydaje,czyli jak zdefiniować dobre cele. Od celów do struktury podziału pracy (WBS)– jak definiować i planować zadania w projekcie. Harmonogram i budżet– dwa elementy, które zawsze sprawiają problemy. Co jeszcze warto sobie zaplanować, żeby ułatwić realizację projektu?

21 kwietnia 2023, Zarządzanie zmianą – jednostka i zespół wobec zmiany | trener: Piotr Henzler
Główne zagadnienia: Strategie wprowadzania zmiany i ich wpływ na reakcje jednostek i zespołu. Fazy procesu zmiany – gdzie jest mój zespół? Postawy i reakcje wobec zmiany. Opór wobec zmiany – rodzaje i źródła. Czy wprowadzanie zmiany zawsze wywołuje opór? Ocena indywidualnej i zespołowej gotowości do zmiany – czy jesteśmy gotowi na zmianę? Motywacja do zmiany – co zrobić, żeby zespół był bardziej chętny?

Warsztaty skierowane są do osób związanych z organizacjami pozarządowymi, pracujących w nich przez minimum rok. Można zadeklarować swoje uczestnictwo w jednym, dwóch lub trzech warsztatach. 

Zapisy na warsztaty odbywają się przez formularz Googla