WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Katownia na żywieckim Zabłociu - przywracanie bolesnej pamięci

Aktualności

Katownia na żywieckim Zabłociu - przywracanie bolesnej pamięci (etap III).

To już trzecia edycja projektu skierowanego na przywracanie pamięci o historii, jaka zadziała się w kamienicy przy Dworcowej 2 w Żywcu Zabłociu.⏳ Zadanie łączy się z opieką (prace remontowe i zabezpieczające bryłę budynku) nad tym miejscem pamięci, będącego świadkiem zawiłej i smutnej historii z dziejów historii, nie tylko regionu Żywiecczyzny, ale całego naszego kraju. 

Realizowany projekt ma wpłynąć na upowszechnienie wiedzy na temat tego miejsca, zweryfikować fakty i opowieści z nim związane, a co najważniejsze – przywrócić pamięć o osobach, których los złączył z tą kamienicą…

W tej edycji skupimy się na pracach remontowych związanych z wymianą rynien i remontem dachu oraz dalszą izolacją fundamentów kamienicy. Działania edukacyjne skierowane będą głównie do nauczycieli i uczniów, z którymi zostaną przeprowadzone zajęcia związane z historią tego budynku, a które odbędą się w siedzibie naszej fundacji. Powstanie także mobilna terenowa wystawa fotograficzna, nawiązująca do lokalnej historii. Wszystko to na podstawie już istniejących, a także kolejnych danych, pozyskanych w czasie kwerend archiwalnych oraz rozmów ze świadkami historii. 

Źródło finansowania:
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury - państwowego funduszu celowego" 
– Czas realizacji: 01.04.2023 - 31.12.2023 r.
– Całkowity koszt zadania: 225 000,00 zł (kwota dofinansowania z MKiDN: 180 000,00 zł)