WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

YouthBank żywiecki

YouthBank prowadzony jest przez młodych i dla młodych.

Celem programu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt.

Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.

Działania realizowane w ramach projektu.

Powołanie lokalnych zespołów liderów młodzieżowych, którzy włączą się w procesy decyzyjne projektu. Rolą ich będzie nie tylko zaangażowanie rówieśników w przygotowanie i realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, ale także pozyskanie na ten cel środków finansowych. W drodze konkursu grantowego wyłonią oni projekty, dopilnują ich realizacji oraz zweryfikują przygotowane przez młodzież sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla członków zespołów liderów młodzieżowych, podczas których zdobędą oni wiedzę i narzędzia niezbędne do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Promocja YB w społecznościach lokalnych. To młodzi liderzy zadbają o nagłośnienie programu w swoich społecznościach. Wybiorą najskuteczniejsze sposoby dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców, opracują treść reklam tak, aby włączyć w projekt zarówno środowiska lokalne jak i rówieśników.

Przebieg działań w ramach YouthBanku:

•  WYBÓR LIDERÓW.
• LIDERZY DO DZIEŁA:
– diagnoza społeczna,
– promocja,
– fundraising,
– konkurs grantowy - "młodzi dla młodych",
– rozliczanie,
– świętowanie.

CZYM JEST Youth BANK

ZŁOTE ZASADY YOUTH BANKU

KONKURS GRANTOWY
"MŁODZI DLA MŁODYCH"

 

Realizator:

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Koordynatorki:

Paulina Białek
Anna Jafernik

Finansowanie:

Projekt YB jest realizowany przez Fundację dla Polski z grantu otrzymanego od Fundacji PZU i Fundacji Orange.