Życie to taniec

Źródło finansowania

Program Młodzież UE

Wysokość dotacji

6500.00 EUR

Termin realizacji

01.03.2007-2007 r.