WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Znam Swoje Prawa

W kilku słowach

W latach 2005-2007  Żywiecka Fundacja Rozwoju prowadziła Biuro Informacji Prawnej dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego. W listopadzie 2007 roku działalność biura została zawieszona ze względu na brak środków finansowych.

Tylko w pierwszym roku działalności udzielonych zostało 700 porad prawnych. W rok po zamknięciu biura, nadal zgłaszały się do nas osoby, które chciały uzyskać poradę. Na terenie powiatu żywieckiego nie funkcjonuje poradnictwo prawne i obywatelskie, a na podstawie naszych wcześniejszych działań i prowadzonych rejestrów oraz ilości zgłaszających się do dzisiaj osób wiedzieliśmy, że potrzeba jest ogromna. Dodatkowo pracownicy Urzędów Miejskich, Gminnych i Powiatowych, przyzwyczajeni do aktywnej działalności Fundacji, nie tylko w zakresie pomocy prawnej, ale też ogólnie pojętej - obywatelskiej, odsyłały do nas wszystkie osoby poszukujące odpowiedzi na nurtujące je pytania.

W związku z tym Żywiecka Fundacja Rozwoju postanowiła szukać środków na reaktywację Biura Porad Prawnych i Obywatelskich. W końcu się udało, pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od dnia 2 listopada ruszyliśmy z nowymi siłami, nową kadrą i motywacją. W sposób bezpłatny, poufny, bezstronny, rzetelny, udzielamy informacji i pomocy prawnej zainteresowanym osobom. Konsultanci udzielają porad m. in. z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, rodzinnego, budowlanego.

Konsultacje udzielane są przez dwóch konsultantów prawnych i konsultanta do spraw obywatelskich.  Pomagają oni w takich kwestiach jak: konsultowanie spraw, redagowanie pism procesowych, udostępnianie odpowiednich formularzy, pomoc w ich wypełnieniu oraz wyszukanie, udostępnienie, interpretowanie odpowiednich aktów prawnych.

Konsultanci skupiają się na analizie danego problemu, wskazywaniu możliwości jego rozwiązania (także z pomocą innych wyspecjalizowanych organizacji, instytucji) i wsparciu obywateli w samodzielnym podejmowaniu decyzji, poprzez dostarczenie im zrozumiałej i rzetelnej informacji oraz pomoc w redagowaniu pism i prawidłowym stosowaniu odpowiednich procedur.