WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
 • 20 zł
 • 50 zł
 • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Wiedza Przede Wszystkim

Opis projektu

Celem projektu Wiedza Przede Wszystkim jest podniesienie świadomości na temat skutków najczęstszych zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez mieszkańców poprzez spalanie odpadów, wyrzucaniu śmieci do wód otwartych i lasów oraz wypuszczaniu ścieków bezpośrednio do wód otwartych.

W ramach projektu powstało w Krzyżówkach (gmina Jeleśnia) Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej, którego zadaniem jest edukacja, podnoszenie świadomości poprzez szkolenia, wykłady, realizację filmów poglądowych oraz przygotowanie specjalistycznej pracowni, w której dzięki nowoczesnym technologiom na monitorach komputerów zobaczyć można procesy czyszczenia ścieków w przydomowej oczyszczalni, zawartość składników chemicznych w dymie wydobywającym się ze szkolnego komina oraz sprawdzić ilość produkowanego ciepła przez kolektory słoneczne. 
Centrum znajduje się w Szkole Podstawowej w Krzyżówkach sala nr 10. Wyposażone jest w salę komputerową, dwa zestawy kolektorów słonecznych, jeden wykonany metodą "zrób to sam", drugi to kolektory rurowe próżniowe wykonane przez firmę WATT sp. z o.o. z Chorzowa. W zasobach Centrum znajduje się również trzykomorowa hydroponiczna oczyszczalnia ścieków oraz biblioteczka z publikacjami filmowymi i książkowymi.

Centrum prowadzi szkolenia z następujących tematów:

 1. "Ochrona wód otwartych i ich znaczenie w promocji regionu”,
 2. „Promocja obszaru poprzez wydarzenia ekologiczne”,
 3. „Technologie czyszczenia ścieków dla obszarów górzystych”,
 4. „Zagrożenia zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia środowiska”.
 5. „Ochrona powietrza i jego znaczenie dla rozwoju działalności turystycznej i około turystycznej”,
 6. „Monitorowanie zanieczyszczeń wody i powietrza”.
 7. „Ekonomiczne aspekty rozwiązań zarządzania ściekami i energią w systemach centralnych i rozproszonym,
 8. „Przepisy prawne warunkujące możliwość stosowania eko-technologii,
 9. „Fundusze dostępne na działania prośrodowiskowe”.


Prowadzimy również:

 • Konsultacje dla osób skłonnych do alergii, uczuleń odbywają się 2 x w miesiącu.
 • Konsultacje dla osób zainteresowanych działalnością centrum, budową przydomowej oczyszczalni ścieków metodą "zrób to sam", odnawialnymi źródłami energii w szczególności kolektorami słonecznymi, odbywają się codziennie w Krzyżówkach oraz w Żywieckiej Fundacji Rozwoju ul. Słowackiego 2, udzielamy też konsultacji telefonicznie i e-mailowo.


Filmy
W ramach projektu Fundacja wydała płytę CD z trzema filmami edukacyjno-poglądowymi. Filmy można odebrać w Centrum oraz w biurze Fundacji.

Już teraz
Zapraszamy na stronę, gdzie można obejrzeć bieżące dane dotyczące sprawności działania kolektorów słonecznych: www.ciiee.beskidy.org.pl

KONFERENCJA "Edukacja i Ekologia" 30 X 2007 roku, Krzyżówki budynek Szkoły Podstawowej. Rozpoczęcie 10.00 zakończenie około 17:30. W programie wykłady, prelekcje, zwiedzanie centrum, spotkania z polskimi i słowackimi działaczami ochrony środowiska. Udział wolny od opłat. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe w tym filmy wydane w ramach projektu oraz lunch. Dojazd we własnym zakresie. Jadąc samochodem trzeba kierować sie na Korbielów, za Jeleśnią we wsi Krzyżowa trzeba skręcie w lewo za drogowskazem Krzyżówki 2 km. Budynek szkoły znajduje się po lewej stronie, przed budynkiem umieszczona jest tablice CIEE ze strzałką. Komunikacja publiczna to Autobus PKS z Żywca lub BUS. Część autobusów jadących do Korbielowa przejeżdża przez Krzyżówki, przystanek znajduje się przed wejściem do szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt.

Źródło finansowania

Środki Przejściowe UE

Wysokość dotacji

25.000,00 EUR

Termin realizacji

01.02.2007 - 31.10.2007