WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Świat Za Szkolnym Płotem

Problem, z którego wynika potrzeba realizacji projektu:

Niski poziom wiedzy dzieci kończących szkołę podstawową, w części wynika z abstrakcyjności przykładów przekazywanych w podręcznikach. Podręczniki przekazują szczegółową wiedzę o anatomii raków, których dzieci nigdy nie widziały, nic na temat salamandry, która powszechnie tutaj występuje. Nic nie wiedzą na temat tradycyjnych, własnych regionalnych produktów, potraw, technologii przyrządzania, domowego pieczenia chleba - ucząc się technologii produkcji mąki ludów czarnej Afryki. Metodyka nauczania rozmija się z możliwościami, potrzebami i ciekawością wiejskich dzieci. Nie zachęca do nauki, nie rozpala ciekawości. Pragnęlibyśmy zawrzeć w metodologii nauczania dzieci, więcej elementów "zza szkolnego płotu". Obydwie szkoły, w których prowadzilibyśmy zajęcia zintegrowane dzieci szkolnych i mieszkańców wsi, są już dobrze wyposażone, co umożliwia prowadzenie racjonalnych działań.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozbudzenie dziecięcych pasji wokół spraw własnego regionu. Celem jest przybliżenie programu szkolnej edukacji dwóch szkół podstawowych Beskidu Żywieckiego (w Krzyżówkach gmina Jeleśnia i Koszarawie Bystrej - gmina Koszarawa) problemom, które się dzieją w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Dotyczyć to ma nauki przyrody, ekologii, historii, geografii, podstaw nauk społecznych. Celem projektu jest też opracowanie zasad metodyki nauczania zdarzeń z bezpośredniego sąsiedztwa szkoły.

Beneficjenci:

Bezpośrednimi beneficjentami programu jest czterdzieścioro dzieci z dwóch Niepublicznych Szkół Podstawowych w Koszarawie Bystrej i w Krzyżówkach. Bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele, którym projekt pozwoli na podniesienie jakości warsztatu nauczania. Również bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy wsi: 250 mi eszkańców wsi Krzyżówki i 700 mieszkańców Koszarawy - Bystrej.

Projekt finansowany jest z funduszy Fundacji PZU:

Źródło finansowania

Z funduszy Fundacji PZU

Wysokość dotacji

13 609,00 zł

Termin realizacji

01.07.2005 - 31.12.2005