WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Świadomi Swoich Praw

Opis projektu

Program nieodpłatnej informacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego, jest projektem skierowanym do szerokiego grona odbiorców indywidualnych z terenu Powiatu Żywieckiego.

Jego głównym celem jest udziel anie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej a także kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Pomoc ta ma jednak charakter wyłącznie konsultacyjno-informacyjny co wyklucza reprezentowanie odbiorców w toczących się postępowaniach oraz przyjmowania przez konsultantów funkcji pełnomocników.

Konsultanci skupiać się będą na analizie prawnej danego problemu, wskazywaniu możliwości jego rozwiązania i wsparciu obywateli w samodzielnym podejmowaniu decyzji poprzez dostarczenie im zrozumiałej i rzetelnej informacji oraz ewentualną pomoc w redagowaniu pism i prawidłowym stosowaniu odpowiednich procedur.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie na tym terenie, zakładające dostępność informacji i pomocy prawnej w gminie stanowiącej miejsce zamieszkania osób potrzebujących. Realizację projektu w terenie umożliwią punkty konsultacyjne udostępnione przez współpracujące samorządy terytorialne. Współpraca z władzami samorządowymi, pozwoli także zidentyfikować problemy występujące na danym terenie oraz grupy odbiorców, a tym samym wyjąć im na przeciw. Projekt uaktywni zawodowo trzech młodych, pozostających dotąd bez pracy prawników.

Już działające Punkty Informacji Prawnej na terenie naszego Powiatu:

Biuro Informacji Prawnej
Żywiecka Fundacja Rozwoju
Ul. Słowackiego 2
(budynek Liceum im. Mikołaja Kopernika, wejście od strony boiska szkolnego po schodach)
34-300 Żywiec
tel. (033) 866-68-77
e-mail: zfr@beskidy.org.pl
strona internetowa: www.zfr.beskidy.org.pl

Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej
Ul. Żywiecka 2
34 - 311 Czernichów
tel. (033)  866-13-25
fax. (033) 866-12-87
e-mail: ug.czernichow@czernichow.com.pl
strona internetowa: www.czernichow.com.pl

Godziny urzędowania urzędu
Pon-Piątek 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia BIP
Czwartek 9:30 - 13:00
pokój numer 6

Gmina Jeleśnia
Ul. Plebańska 1
34-340 Jeleśnia
tel. (033) 863-07-00
fax. (033) 863-67-97
e-mail: gminajelesnia@interia.pl
strona internetowa: www.jelesnia.pl

Godziny urzędowania urzędu
Pon-Piątek 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia BIP
Środa 9:00 - 13:00
sala narad

Gmina Lipowa
Lipowa 708
34 - 324 Lipowa
tel. (033) 867-06-22
fax. (033) 867-18-49
e-mali: ug.lipowa@tenit.com.pl
strona internetowa: www.ug-lipowa.com

Godziny urzędowania urzędu
Pon-Piątek 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia BIP
Piątek 9:00 - 13:00


Gmina Ślemień
Ślemień 430
34 - 323 Ślemień
tel./fax. (033) 865-40-98
e-mail: info@slemien.pl
strona internetowa: www.slemien.pl

Godziny urzędowania urzędu
Pon-Piątek 7:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 16:00

Godziny otwarcia BIP
Poniedziałek 9:30 - 13:00
pokój numer 18

Gmina Milówka
Ul. Jana Kazimierza 12
334-360 Milówka
tel. (033) 86-37-190
fax. (033) 86-37-600
e-mail: ug.milowka@milowka.com.pl
strona internetowa: www.milowka.com.pl

Godziny urzędowania urzędu
Pon-Piątek 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia BIP
Wtorek 8:00 - 12:00
pokój numer 16

W poszczególnych punktach Biura Informacji Prawnej dyżur pełnią:
mgr prawa: Bartosz Barcik, Izabela Noga, Lucyna Raszko, Bartosz Rak

Projekt finansowany jest przez Instytut Spraw Publicznych:
http://www.isp.org.pl/

Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:
http://www.pafw.pl/

W ramach programu "Obywatel i Prawo II"

Źródło finansowania

Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Obywatel i Prawo II"

Wysokość dotacji

39 999,20 zł

Termin realizacji

01.06.2005 - 31.05.2005

Dyżur pełnią

Bartosz Barcik

Izabela Noga

Lucyna Raszko

Bartosz Rak