WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

SAM - Społeczna Aktywizacja Mieszkańców

Opis projektu

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Celem projektu jest opracowanie Strategii finansowania rozwoju społecznego na wsiach Beskidu Żywieckiego, niniejszy projekt, trwający zaledwie kilka miesięcy dał podstawę do dalszych działań w kolejnych projektach. Autorzy projektu są przekonani, że pieniądze na rozwój lokalny są w zasięgu ręki. Problemem jest brak umiejętności i wiedzy niezbędnej do ich uruchomienia.

PIENIĄDZE SĄ przede wszystkim w ubezpieczeniach. Czas więc powrócić do przedwojennych obyczajów ubezpieczania wiejskiego majątku u samego siebie. Wedle szacunkowych danych rynek ubezpieczeniowy na beskidzkich wsiach przekracza 20 mln zł i 100 % tych pieniędzy ucieka z naszego obszaru. Po sprzedaży największych polskich firm ubezpieczeniowych, pieniądze uciekają z Polski. Mamy dobre warunki do zbudowania własnego Funduszu, bo system ubezpieczeń wzajemnych już działa w sąsiadujących gminach, choć tam nie przenosi się na tworzenie funduszu. Chcemy więc pójść krok dalej.

Sposobem na przytrzymanie tych pieniędzy na lokalnym rynku jest utworzenie na obszarze Beskidu Żywieckiego, własnego Związku Wzajemności Członkowskiej przy jednym z działających już Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych.

PIENIĄDZE SĄ przede wszystkim w ubezpieczeniach, więc można ich szukać na wielu innych polach, paliwa odnawialne, energia słoneczna, lokalne systemy czyszczenia ścieków mogą ten fundusz wspomagać. Mogą tez powstawać maleńkie Fundusze przy szkołach, przedszkolach, domach opieki społecznej. Funkcją projektu było pokazanie pieniędzy wywiewanych z naszego obszaru.

Strukturą najlepiej przygotowaną do prowadzenia takiej działalności są Ochotnicze Straże Pożarne naszego Powiatu. Mamy 64 oddziały tej organizacji, zaś nasze samorządy wydają na obowiązkowe ubezpieczenie zrzeszonych tam strażaków ponad 180 tys. zł. Nie wypłacona żadnych odszkodowań, bo w ostatnim dziesięcioleciu nie było żadnych szkód. Strażaków jest niemal dwa tysiące, każdy z nich ma swoje gospodarstwo, zwierzęta, maszyny, samochody. Ubezpieczanie się strażaków we własnej firmie ubezpieczeniowej zahamowałoby proces wywiewania z naszego terenu naszych własnych pieniędzy.

¼ nadwyżki finansowej pozostałej po zbilansowaniu szkód, składek i wypłat służyłaby Ochotniczym Strażom Pożarnym, ¼ tworzyłaby Fundusz Rozwoju Lokalnego – oceniamy, że po roku działań Funduszu dysponowałby on rocznie sumą ok 200 tys. złotych, które mogłyby być przeznaczone na inicjowanie aktywności gospodarczej mieszkańców korzystających z tej formy ubezpieczeń. Pomyślna realizacja pomysłu powinna ożywić region, stworzyć wiele stanowisk pracy w sektorze małych i bardzo małych przedsiębiorstw, najwięcej efektów spodziewamy się na polu rozwoju turystyki.

Zakończyliśmy tę część projektu, która była finansowana przez FIO. Kontynuacja projektu będzie finansowana z środków Leadera+, aplikować będziemy do funduszy EFS i mamy nadzieję, że w perspektywie trzyletniej uda nam się uruchomić działający już Fundusz.

W ramach projektu został wykonany film „szelest wywiewanych pieniędzy”, który upowszechniamy na obszarze całego Beskidu Żywieckiego.

Źródło finansowania

Finansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin realizacji

2006