WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Równać Szanse

 

RÓWNAĆ SZANSE -

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2020

 

W październiku zakończyliśmy nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020.

Wpłynęły do nas 82 wnioski na projekty  dla młodzieży od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.

Decyzją Komisji Ekspertów RKG 2020 (region południowy) dofinansowano 29  projektów, z 4 województw: opolskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie.  

TABELA Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI 

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Przedstawicieli organizacji i instytucji, które otrzymały dotacje, prosimy o zapoznanie się z informacją dla koordynatorów projektów. Wszystkie informacje dostępne na stronie rownacszanse.pl

Organizacje, które nie otrzymały dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z Żywiecką Fundacją Rozwoju.

Adres e-mailowy: rownacszanse@zfr.org.pl lub tel. 33 475 44 77

Wyniki  oceny formalnej w ramach tegorocznej eycji

Regionalnego Konkursu "RÓWNAĆ SZANSE". 

TABELA WYNIKÓW OCENY FORMALNEJ - PROJEKTY PRZYJETE FORMALNIE

TABELA WYNIKÓW OCENY FORMALNEJ - PROJEKTY ODRZUCONE FORMALNIE

INFORMACJE O PROGRAMIE:

Od 2019 roku Żywiecka Fundacja Rozwoju jest Partnerem Regionalnym w programie RÓWNAĆ SZANSE dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.

Na terenie tych województw budujemy sieć AMBASADOREK i AMABASADORÓW programu. Sieć tworzą osoby, które w swoich działaniach skupiają się na inicjatywach dedykowanych młodzieży, ukierunkowanych na edukację, we współpracy instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi.

Województwo sląskie:

- Justyna Pocztowska, Sławomira Godek

Województwo dolnośląskie:

- Joanna Mazurkiewicz, Ewa Bachman, Sławomir Drogoś

Województwo łodzkie:

- Justyna Matusiak, Michał Pietrakiewicz

Województwo opolskie:

- Piotr Kozioł, Beata Żmuda

RÓWNAĆ SZANSE – O CO CHODZI? 

Regionalny Konkurs Grantowego (RKG), wspiera inicjatywy dla młodzieży i przez młodzież realizowane. Wnioskujący mają możliwość otrzymać dotację w kwocie 8500 zł na projekty w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czym jest RKG?
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi:

- umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku,
- oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Program koordynują:
Anna Barabasz i Anna Jafernik

Wszelkich informacji o konkursie udzielamy  we wtorki i czwartki 
w godzinach 10:00-14:00, a w terminie 23 i  26 października 2020 r. w godzinach 9:00-15:30 oraz 27 października 2020 r. w godzinach 9:00-12:00.

2019

W październiku zakończyliśmy nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019.

Wpłynęło do nas 68 wniosków na projekty od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.

Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 21  projektów, z 4 województw: opolskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie.  

Dla uzyskania informacji o dotacjach przyznanych w danym województwie należy kliknąć nazwę województwa poniżej. Po kliknięciu otworzy się strona, na której zamieszczona jest tabela z listą laureatów z danego województwa. Wszystkie tabele w poszczególnych województwach są uporządkowane alfabetycznie po nazwach miejscowości.


Tabela z projektami dofinansowanymi

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!


Przedstawicieli organizacji i instytucji, które otrzymały dotacje, prosimy o zapoznanie się z informacją dla koordynatorów projektów. Wszystkie informacje dostępne na stronie rownacszanse.pl
 

Organizacje, które nie otrzymały dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat swojej aplikacji kontaktując się z Żywiecką Fundacją Rozwoju.

Adres e-mailowy: anna.barabasz@zfr.org.pl; anna.jafernik@zfr.org.pl

tel. 509 832 941; 601 205 390

ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej w ramach tegorocznej eycji Regionalnego Konkursu "RÓWNAĆ SZANSE". Gratululacje!

WYNIKI OCENY FORMALNEJ 

INFORMACJE O PROGRAMIE:

Od 2019 roku Żywiecka Fundacja Rozwoju jest Partnerem Regionalnym w programie RÓWNAĆ SZANSE dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.

RÓWNAĆ SZANSE – O CO CHODZI? 

Zapraszamy do aplikowania do Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG), w którym można otrzymać dotację w kwocie 8500 zł na projekty w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czym jest RKG?
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi:

- umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku,
- oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Program koordynują:
Anna Barabasz i Anna Jafernik
kontakt: WTOREK i CZWARTEK, GODZ. 10:00-14:00
a w terminie 2, 3, 4 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:30
oraz 7 października 2019 r. w godzinach 9:00-12:00.
TEL. 33 475 44 77; 509 832 941; 601 205 390