WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Razem raźniej

logo-pokl.giflogo-eu.gif

Projekt "Razem raźniej" jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

 Projekt „Razem raźniej” powstał dzięki inicjatywie społecznej kobiet,  które w 2011 roku założyły nieformalną grupę Klub Matki i Dziecka.  Celem było stworzenie przestrzeni, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania, spotkać się, wymienić doświadczenia, w komfortowej atmosferze konstruktywnie spędzić czas.

Projekt „Razem raźniej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. - Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionie, Działanie: 9.5 – Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości edukacyjnych, które są ścieżką do aktywizacji zawodowej poprzez nabywanie i rozbudzanie kreatywnych i twórczych umiejętności wśród 10 kobiet oraz zapewnienie profesjonalnej opieki nad ich 15 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.W tym celu prowadzone są zajęcia o charakterze edukacyjnym umożliwiające prawidłowy rozwój percepcji i rozbudzanie ciekawości nauką.

Uczestniczki przede wszystkim miały możliwość uczestniczyć w warsztatach artystyczno - rękodzielniczych. Talenty plastyczne ujawniły się w trakcie zajęć zdobienia techniką decupage, które prowadziła Liliana Wójtowicz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których swoją wiedzą na temat projektowania i wyrabiania biżuterii oraz kartek świątecznych dzieliła się Anna Sapeta. Kolejne warsztaty to malowanie na szkle i płótnie. W trakcie zajęć prowadzonych przez Małgorzatę Gabriel projektowane były wzory ozdabiające torby bawełniane, poszewki i fartuszki dla dzieci. Kolejne spotkania to grawerowanie na szkle i odlewanie świec. Zajęcia prowadzone będą przez Stanisława Machowskiego, który jako Mistrz Pszczelarstwa podzieli się również wiedzą dotyczącą zastosowania naturalnego wosku oraz miodu.

Ponadto kobiety biorące udział w cotygodniowych spotkaniach zapoznały się z Prawem Konsumenta, Prawem sprzedaży przez Internet. Brały również udział w warsztatach "Jak założyć stronę internetową?" prowadzonych przez Dorotę Konior.

Podsumowaniem półrocznej pracy będą warsztaty fotograficzne, na których Liliana Wójtowicz nauczy mamy, jak w profesjonalny sposób zrobić zdjęcie oraz doradzi jak skutecznie się zareklamować. 

Z myślą o dzieciach Pań biorących udział w projekcie zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla  dzieci. Dzieci poprzez wspólną zabawę, kontakt z rówieśnikami o wiele lepiej reagują na różne sytuacje życiowe. Ponadto dzięki finansom jakie udało się pozyskać ze środków unijnych Klub został zaopatrzony w gry i zabawki o charakterze edukacyjnym, które sposób konstruktywny i kreatywny wspomagają  rozwój dziecka motywują  do działania oraz rozbudzają ciekawość świata.  

Warto zaznaczyć, że zajęcia z dziećmi prowadzą: nauczycielka nauczania początkowego oraz emerytowana  nauczycielka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Sylwia Bury i Małgorzata Ciurla, swym doświadczeniem i spostrzeżeniami odnośnie rozwoju dzieci na bieżąco dzielą się z matkami. Po każdych zajęciach mamy mają możliwość wymiany uwag oraz fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących rozwoju dziecka. Zajęcia dla dzieci prowadzone są  według następujących bloków tematycznych:

1. Rozwijanie kompetencji językowych,
2. Vademecum małego ekologa,
3. I Ty możesz zostać: inżynierem, konstruktorem, wynalazcom.

Nauka poprzez zabawę to przede wszystkim wszechstronny rozwój percepcji wzrokowej, ruchowej, słuchowej, ale też rozbudzanie ciekawości świata Dzieci uczą się śpiewać, tańczyć, liczyć, grupować, ćwiczą motorykę, chętnie słuchają  bajek, opowieści o wodzie, powietrzu i ziemi.

Efekty wspólnej pracy mogą Państwo zobaczyć na poniższych zdjęciach.

 

Punkt rekrutacyjny

Żywiecka Fundacja Rozwoju

  • ul. Niwy 5
  • 34-300 Żywiec
  • tel. 33 475 44 77

Źródło finansowania

Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wysokość dotacji

36 842,00 PLN

Termin realizacji

01.04.2013 - 30.09.2013

Osoba do kontaktu

Paulina-Bialek.jpg

Paulina Białek
+48 693 75 44 77
paulina@beskidy.org.pl

Koordynator projektu

Anna Skórzak