WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Pamięć i tożsamość

Pamięć i tożsamość mieszkańców Żywiecczyzny.

Projekt realizujemy, świadomi odpowiedzialności, związanej z opieką nad budynkiem w Żywcu-Zabłociu, ul. Dworcowa 2. Mieściły się w nim kolejno: galicyjskie sklepy żydowskie, Gestapo, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego PRL, Milicja i Biblioteka Miejska. Zadanie dedykujemy w całości Mieszkańcom Żywiecczyzny i Ich losom w czasach trudnych, pamięci historycznej i tożsamości - dokumentując wspomnienia i biografie. Stworzymy w ten sposób Archiwum i Muzeum, umożliwiając dostęp do materiałów poświęconych historii lokalnej, historii miejsc i ludzi których los połączył z Żywiecczyzną, Żywcem i Zabłociem.

Źródło finansowania

  • Narodowe Centrum Kultury

Wysokość dotacji

  • 62000,00

Termin realizacji

  • 1/06/2017 - 20/11/2017

Koordynator projektu

  • Anna Barabasz
  • anna@beskidy.org.pl

Wywiady filmowe - zbieramy materiały do Społecznego Archiwum Żywiecczyzny

Prosimy o zgłaszanie kolejnych osób, które mogą podzielić się swoją wiedzą, wspomnieniami, materiałami nt. Żywieccyzny, a w szczególności Zabłocia o zgłaszanie do Koordynatorki projektu.