WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Nauka wcale nie taka trudna

logo-pokl.giflogo-eu.gif

Projekt "Nauka wcale nie taka trudna" jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

Nauka wcale nie taka trudna  to projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Celem projektu jest  stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych uczestniczących w nauce czytania i pisania takich jak: spostrzegawczość, pamięć wzrokowo- słuchowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, koncentrację uwagi oraz kształcenie umiejętności czytania, szczególnie  w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści.

Mamy nadzieję, ze fachowa pomoc pedagogów w znacznym stopniu pomoże dzieciom w zdobywaniu wiedzy na kolejnych etapach kształcenia i co najważniejsze zmobilizuje do podejmowania wysiłku w pokonywaniu trudności.

Naszym założeniem jest, aby dzieci uczyły sie poprzez zabawę, dlatego też oprócz pracy z książką zajęcia prowadzone są za pomocą gier i zabaw edukacyjnych.

Innym równie istotnym działaniem w/w projektu jest podnoszenie wiedzy na temat specyficznych trudności w nauce wśród rodziców i nauczycieli. Na dalszych etapach prowadzone będą warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz  Tydzień  Świadomości Dysleksji.

Punkt rekrutacyjny

Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego

  • w Leśnej
  • 34-300 Żywiec

Żywiecka Fundacja Rozwoju

  • ul. Niwy 5
  • 34-300 Żywiec
  • tel. 33 475 44 77

Źródło finansowania

Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wysokość dotacji

46 074,30 PLN

Termin realizacji

01.03.2013 - 28.02.2014

Osoba do kontaktu

Paulina-Bialek.jpgPaulina Białek
+48 693 75 44 77
paulina@beskidy.org.pl

Koordynator projektu

Anna Skórzak

Galeria