WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
 • 20 zł
 • 50 zł
 • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Na Co Gminie NGO?

Opis projektu

Projekt "Na co Gminie NGO?" finansowany z grantu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu "Obywatele i Samorząd Lokalny" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (nr dot. B13/2002/12)

Cel projektu:

integracja środowiska organizacji pozarządowych i nawiązanie współpracy z samorządem.

Przebieg projektu:

 • Warsztaty "Poznajmy się"
 • Warsztaty "Jak to robią inni"

Szkolenia:

 • "NGO a Urząd Miejski"
 • "NGO a Urząd Skarbowy"
 • "NGO a Fundusze Unijne"
 • "Rachunkowość w NGO"

Warsztat:

 • "Na Co Burmistrzowi NGO?"

Rezultaty:

Projekt, pozwolił na prowadzenie wspólnej pracy i redagowanie wspólnych projektów przez różne organizacje pozarządowe Żywca, uczestniczące w warsztatach. Same organizacje pozarządowe dostrzegły szanse skuteczności i powodzenia we wzajemnej współpracy i poszukiwania takich programów, które mogłyby zapełniać własną aktywnością. Strategie rozwoju gmin, wymagające uzupełnienia, aktualizacji i dostosowania do europejskich norm, mogą być polem wspólnych działań.

Mamy też nadzieję, że projekt w jakimś stopniu przekonał Samorząd Żywca do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program, zakończony 31 października 2003 pozostawił po sobie zintegrowane środowisko lokalnych NGO, wiele pomysłów, które będą realizowane w innych programach. Pierwszy z nich, niestety nie zaakceptowany, przez Komisję Grantową Fundacji BATOREGO, został zredagowany wspólnie w ramach projektu, przez dziewięć organizacji pozarządowych Żywca:

 • Żywiecką Fundację Rozwoju
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej
 • Stowarzyszenie Ekologiczne "Zielone Beskidy"
 • Klub Inteligencji Katolickiej Żywca
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski "Wyspy Szczęśliwe"
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacja Na Rzecz Kultury Muzycznej "Allegro"
 • Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Różni"

W projekcie uczestniczyły także organizacje sportowe, opiekuńcze, biblioteki, nauczyciele.

Patrząc od strony organizacji pozarządowych projekt pozostawił więc nowy bagaż możliwości, również w sensie przekazywanych wzajemnie informacji o programach, ale tez o partnerach chętnych do współpracy z drugiej strony polsko-słowackiej granicy.

Informacje

Źródło finansowania

z grantu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu "Obywatele i Samorząd Lokalny" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (nr dot. B13/2002/12)

Termin realizacji

2003