Zapraszamy

Żywiecka Fundacja Rozwoju
zaprasza

wszystkich właścicieli kamer filmowych
do udziału w pierwszym 
międzynarodowym festiwalu filmów o wodzie

"AQUA Čadca"
29 września 2011
prosimy o nadsyłanie prac w kategoriach filmów 1, 5, 10 minutowych

termin nadsyłania prac 31 sierpnia 2011
bardzo nam zależy na obrazach powodzi z całej Polski, filmach przyrodniczych, relacjach technicznych.
Čadca znajduje się tuż przy polsko-słowackiej granicy z łatwym dojazdem od Żywca i Cieszyna.