WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

MAKS - Młodzi Aktywni Kreatywni Społecznie

Opis projektu

Projekt skierowany jest do młodzieży, która ma pomysł na realizację własnych pomysłów służących rozwojowi własnemu, kolegów i ich miejscowości, ale nie wie skąd wziąć na ten cel fundusze i jak je dostać.

W ramach projektu Żywiecka Fund acja Rozwoju przeprowadziła:

  • Spotkania informacyjne dla młodzieży.
  • Szkolenia dla młodzieży w gminach: Świnna, Ślemień, Łękawica, Gilowice
  • Szkolenia dla nauczycieli z gmin: Świnna, Ślemień, Łękawica, Gilowice
  • Konsultacje pomysłów, projektów i pomoże w złożeniu gotowego projektu do konkursu grantowego.


Zapraszamy młodzież. Od sierpnia 2006 do marca 2007 roku.

Projekt finansowany jest z funduszy Fundacji PZU:

Źródło finansowania

Fundacja PZU

Wysokość dotacji

15.000,00 zł

Termin realizacji

01.08.2006 - 31.03.2007