WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Katownia na żywieckim Zabłociu

Katownia na żywieckim Zabłociu - przywracanie bolesnej pamięci (etap II)

Kamienica przy dzisiejszej ul. Dworcowej w Żywcu to miejsce, które wśród mieszkańców Żywiecczyzny budzi bardzo silne emocje. Tu właśnie mieścił się aparat represji III Rzeszy, a zaraz po wojnie areszt i katownia UB PRL. Tu właśnie przetrzymywano m.in. żołnierzy z oddziału "Bartka" kpt. Flame, których tragiczna historia ujrzała światło dzienne pod hasłem: "Operacja Lawina". Tu również odkryte zostały inskrypcje na ścianach piwnic, autorstwa więźniów UB PRL oraz aparatu represji III Rzeszy. Projekt w całości koncentrujemy na przywracaniu pamięci o tragicznej historii miejsca. To ostatni moment na zebranie informacji i dokumentację artefaktów kulturowych umożliwiających naukowe badanie i zabezpieczenie miejsca pamięci oraz wydarzeń i wspomnień z nim związanych.

Działania przewidziane w projekcie w całości służą wspieraniu opieki nad miejscem pamięci jakim jest kamienica przy ul. Dworcowej 2 w żywieckim Zabłociu, w którym mieścił się areszt i katownia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego PRL, gdzie więzieni i represjonowani byli zarówno Żołnierze NSZ z oddziału Bartka (kpt. Flame), jak również żołnierze AK, WiN oraz ludność cywilna, na którą padły podejrzenia o działalność antysystemową. Dodać należy, że przeszłość i historia tego miejsca obliguje do rozpoczęcia zintegrowanych działań mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat kluczowych wydarzeń z historii lokalnej i historii Polski. Kamienica to dawna katownia aparatu represji III Rzeszy oraz katownia UP PRL. 

W związku z dużym stopniem zaniedbań i degradacji budynku, nadal priorytetowo traktujemy działania mające na celu zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia i prac diagnostycznych, by ustalić przyczyny zniszczeń i dostosować kolejne działania naprawcze.

Materiały filmowe – wywiady z Żywymi Świadkami Historii Lokalnej: 

„Jan Talik – katownia na żywieckim Zabłociu. Wspomnienia Więźnia”

„Władysław Gawliński – wspomnienia mieszkańca Zabłocia”

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego działania skupione wokół piwnic na ul. Dworcowej 2 w roku 2019 (I etap projektu)

"Piwnica", reż. Justyna Miodońska

Źródło finansowania:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kwota dofinansowania:

208 530,00 PLN

Termin realizacji:

1/04/2020 - 31/12/2020

Koordynacja:

Anna Barabasz

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury