WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
 • 20 zł
 • 50 zł
 • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Inwestycja w zdrowie najlepszą lokatą na przyszłość

Opis i cele projektu

Najważniejszym celem projektu było promowanie wśród młodzieży – poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne – zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Działania przewidziane w projekcie były realizowane na terenie gminy Milówka, i we Władysławowie, gdzie odbyły się warsztaty dla uczniów liceum. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w realizacji kolejnych DSC06440 etapów projektu. Zdobyta przez nich wiedza i doświadczenie uczyniło z nich lokalnych liderów działań na rzecz zdrowego stylu życia. Niebagatelne znaczenie w projekcie miały też wymienione warsztaty we Władysławowie, które pozwoliły młodzieży z terenów górskich na aktywny wypoczynek w odmiennym mikroklimacie Pomorza, a zajęcia w ośrodku olimpijskim przybliżyły im wielość form aktywności fizycznej.

Źródło finansowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej (w ramach zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał")

Termin realizacji

24.10.2011 – 15.12.2011

Koordynator

Danuta Pietraszko

Etapy działań w projekcie

I. FAZA PRZYGOTOWAWCZA:

 1. Rekrutacja uczestników warsztatów.
 2. Spotkanie organizacyjne poświęcone omówieniu zasad i tematu przedsięwzięcia.
 3. Spotkania robocze. Zapoznanie uczestników projektu z harmonogramem działań w projekcie, przydział czynności, sposób prezentacji poruszanych zagadnień prozdrowotnych, gromadzenie materiałów potrzebnych w trakcie warsztatów i promocji projektu. W miarę potrzeb grupa spotykała się i omawiała kolejne etapy przygotowań do warsztatów wyjazdowych.
 4. Przeprowadzenie, dla uczestników projektu, seminarium doskonalącego na terenie ZSO Milówka poświęconego następującym zagadnieniom:
  1. "Zdrowy styl życia a prawidłowy rozwój młodego człowieka".
  2. "Najczęstsze schorzenia młodzieży z terenu Żywiecczyzny - profilaktyka i leczenie w zakresie chorób tarczycy, otyłości, wad postawy, schorzeń górnych dróg oddechowych" - ekspert: Eligiusz Olszewski, lekarz. Uczniowie na podstawie samodzielnie przygotowanych materiałów i zdobytej wiedzy zadawali pytania ekspertom. Tym samym zdobyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę na temat poruszanych zagadnień.

 

ekspert: Eligiusz Olszewski, lekarz. Uczniowie na podstawie samodzielnie przygotowanych materiałów i zdobytej wiedzy zadawali pytania ekspertom. Tym samym zdobyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę na temat poruszanych zagadnień.

II. FAZA WDROŻENIOWA PROJEKTU OBEJMUJE

Czterodniowe warsztaty wyjazdowe do Władysławowa dla uczniów zespołu szkół ogólnokształcących w Milówce od 14.11.2011 do 19.11.2011.

III. KONTYNUACJA

Wystawa fotograficzna w ZSO Milówka, informacja na stronie www, scenariusz lekcji wychowawczej, zajęcia plastyczne dla dzieci („Promyk"), artykuł dla prasy.

 

koordynator Danuta Pietraszko