WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Górale Beskidzcy

Nasze dziedzictwo - Górale Beskidzcy, a tradycyjne pasterstwo. Projekt dokumentalny

Pod takim tytułem od czerwca 2012 r. wystartował projekt finansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach programu Owca Plus.

W naszym projekcie chcemy przyczynić się do zwrócenia uwagi mieszkańców Beskidów na fakt, iż dziedzictwo kulturowe, którym dysponują, ma wielki potencjał turystyczno-edukacyjny więc warto otoczyć je specjalną ochroną i wykorzystać z pożytkiem dla regionu.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Beskidów, którzy w jakikolwiek sposób związani i zainteresowani są tradycyjnym pasterstwem i wynikającymi z owej tradycji zwyczajami, obrzędami, kulturą. Głównym trzonem projektu jest powstanie filmu. Film pokazujący korzenie, wspomnienia, kulturę pasterską Beskidów jak i sam proces twórczy poprzedzający jego powstanie - ma za zadanie wywołanie u widzów zainteresowania i refleksji nad miejscami, obiektami i tradycjami, które na co dzień mijają nie zauważając i jednocześnie dać impuls do walki o poczucie tożsamości regionalnej, dumy i słusznie obranej drogi kolejnemu pokoleniu pasterzy.

Źródło finansowania

Budżet Samorządu Województwa Śląskiego

Wysokość dotacji

13 000,00 PLN

Termin realizacji

11.06.2012 - 31.10.2012

slaskie-logo.jpg

Spot promujący działania w projekcie:

Warsztaty odbyły się w gminach:

  • Milówka
  • Koniaków
  • Jeleśnia

Wszystkich zainteresowanych i posiadających wiedzę na temat tradycyjnego pasterstwa zachęcamy do współpracy.

Film: KTO MA OWCE TEN MA CO CHCE