Opis projektu

Projekt przeprowadzony był w dwóch edycjach...

I Edycja:

Źródło finansowania

Program Młodzież Akcja 1 - Wymiana Młodzieżowa

II Edycja

Źródło finansowania

Program Młodzież Akcja 1 - Wymiana Młodzieżowa

Wysokość dotacji

1031,99 EUR

Termin realizacji

15.06.2007 - 30.09.2007

Koordynator

Igor Michalski