WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

EURO - NGO

Opis projektu

Celem Programu EURO-NGO jest wniesienie wkładu w tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - przede wszystkim poprzez pomoc w absorpcji środków unijnych.

Program realizowany jest przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Koordynatorem projektu w województwie śląskim jest CRIS - Centrum Rozwoju Organizacji (www.cris.org.pl) Pozarządowych, obecnie CRIS koordynuje pracę specjalistów EURO-NGO, których w naszym województwie jest 17. Są to osoby przeszkolone w zakresie efektywnego korzystania z funduszy unijnych. Specjaliści przekazują swoją wiedzę lokalnym organizacjom i przygotowują je do efektywnej absorpcji środków unijnych.

Jedną ze specjalistek EURO-NGO jest Gabbriela Gibas, prezes naszej fundacji. W związku z podziałem wewnętrznym w grupie EURO-NGO, jest ona odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozarządowymi z powiatu żywieckiego oraz ze Świętochłowic.

Źródło finansowania

Program realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin realizacji

2003 - 2005

Specjalista EURO-NGO

Gabriela-Gibas-Psuturi.jpg

Gabriela Gibas-Psuturi
+48 603 122 106
gabi@beskidy.org.pl