WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Eko-Reaktywacja

W kilku słowach

„Eko-reaktywacja w gminie Lipowa” - pod takim tytułem wystartował w listopadzie 2011 r. nasz ekologiczny projekt. Eko-reaktywacja ma na celu edukować mieszkańców gminy w kwestii dbania o środowisko. Ekologiczna edukacja ma dotrzeć zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Eko-logo.jpg

Partnerzy

Działania:

  1. Warsztaty ekologiczne w szkołach i przedszkolach zrealizowane w partnerstwie z Fundacją Klamra.
  2. Konkursy o charakterze ekologicznym, skierowane do mieszkańców gminy.- konkurs na pomysł na logo projektu
    • konkurs na „List do sąsiada”, który ma przekonywać do proekologicznych zachowań.
  3. Konkurs na eko-granty na działania ekologiczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminy Lipowa. 

Napisali o nas: