WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
 • 20 zł
 • 50 zł
 • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Edukacja Ekologiczna Szansą Rozwoju

Opis projektu

W październiku 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Edukacja Ekologiczna Szansą Rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach komponentu 2 – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Cel

Celem projektu jest poprawa świadomości społecznej poprzez promowanie ekorozwoju i ochrony klimatu w działaniach edukacyjnych i informacyjnych, prowadzonych w Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej w Krzyżówkach.

Prowadzimy działania w dwóch blokach tematycznych:

 1. Edukacja w dziedzinie ochrony wody i sukcesji biologicznej.
  Pokażemy jak zmienia się środowisko w miarę zanieczyszczenia i w miarę czyszczenia wody. W specjalnie do tego celu skonstruowanej trzykomorowej oczyszczalni ścieków, możemy prezentować różnice w kolejnych stadiach czyszczenia ścieków, na podstawie wskaźników biologicznych i fizykochemicznych.
 2. Edukacja i informacja w dziedzinie ochrony powietrza oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
  Pokażemy na ile opłacalne jest instalowanie kolektorów słonecznych w danej technologii oraz ile mniej tlenku węgla i tlenku siarki zostanie wyemitowanych do atmosfery przy grzaniu wody kolektorami zamiast węglem i jaki jest efekt ekologiczny. Chcemy zwiększać świadomość i wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania różnych technologii służących do jej pozyskania. Wskazujemy możliwości finansowania inwestycji z zewnętrznych źródeł, dofinansowania oraz kredytowania. Naszym celem jest również wywoływanie dyskusji na temat opłacalności finansowej i ekologicznej, a także możliwości usprawnienia pracujących systemów poprzez zastosowanie innych materiałów instalacyjnych. Wszystkim zainteresowanym pokażemy jak samodzielnie wykonać kolektor słoneczny.


W ramach projektu zapraszamy na szkolenia o szerokiej tematyce:

 1. Energia słoneczna – sposoby wykorzystania – oszczędzamy pieniądze – chronimy powietrze.
 2. Budowa kolektora słonecznego, bilans energii i bilans kosztów – kolektor słoneczny – zrób to sam.
 3. Koszty zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami środowiska.
 4. Koszty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniami środowiska.
 5. Woda w lokalnym środowisku – jak sprawić by nie uciekała, a z nią ludzie i pieniądze. Dlaczego ziemia wysycha?
 6. Zmiany w wodzie pod wpływem zanieczyszczeń.
 7. Procesy samooczyszczenia ścieków, wspomaganie procesów w wiejskim gospodarstwie.
 8. Potok, rzeka, jezioro, morze – gdyby znowu były ryby…

Prowadzimy konsultacje dotyczące m.in. ekotechnologii, odnawialnych źródeł energii i źródeł ich finansowania, oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Planujemy realizację i wydanie filmu o biologii oczyszczalni hydroponicznych oraz o ekotechnologiach na wsi. Już wkrótce ukażą się opracowane przez nas broszury o podobnej tematyce. Chcemy również sprawdzić dlaczego w powiecie Żywieckim spala się odpady. W tym celu przeprowadzimy badania socjologiczne na temat motywów spalania śmieci w piecach domowych.

Projekt „Edukacja Ekologiczna Szansą Rozwoju” jest wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Partner projektu:

Ľudia a voda

Źródło finansowania

Realizowany w ramach komponentu 2 – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego