WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

KONKURS NA INICJATYWY SENIORALNE

Nasza inicjatywa jest współfinansowana w ramach projektu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Oznacza to, że projekty powinny spełniać kilka warunków. Jakich? Oto kilka wskazówek:

-  grupa docelowa to Seniorzy z terenu Żywiecczyzny; 

-  działania powinny wspierać środowisko senioralne z terenu naszego powiatu; 

- warto uwzględnić w swoich planach coś, co spowoduje wzrost zaangażowania osób starszych w budowanie kontaktów społecznych; 

- ważne jest sieciowanie (budowanie relacji) pomiędzy organizacjami senioralnymi; 

- do działania mogą przystąpić 3-osobowe zespoły które zaangażują do swojego projektu minimum seniorów-wolontariuszy 60+.

Szczegóły w dokumentacji konkursowej poniżej!

REGULAMIN WNIOSEK BUDŻET SPRAWOZDANIE

​​​​​ Czekamy na Wasze pomysły! ????

_________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania dla beneficjentów projektu:

LOGO aktywni+ logo ŻFR LOGO bez limitu lista obecności oświadczenie o przetwarzaniu danych oświadczenie zleceniobiorcy zgoda na wizerunek

_________________________________________________________________

Seniorzy Aktywni+ na Żywiecczyźnie: czyli 5 inicjatyw senioralnych na rzecz wzmocnienia samoorganizacji i popularyzacji wolontariatu wśród osób starszych. 

Co to znaczy? każda inicjatywa realizowana jest przez co najmniej 3-osobowy zespół. Zespoły działają na terenie gmin powiatu żywieckiego. Każdy zespół musi zaangażować co najmniej 3 kolejnych seniorów-wolontariuszy. Po co robimy te inicjatywy? Cel jest prosty i ważny zarazem: wspieramy Tych, którzy chcą animować swoją społeczność, czyli działać na rzecz swojego środowiska i ważnych spraw dotyczących seniorów na Żywiecczyźnie. 

Inicjatywy wspierają konsultantki i ekspertki - pomagają na etapie opracowania pomysły, wniosku, a potem - przy realizacji, aż do części sprawozdawczej. Dzięki temu każdy robi dobrze to, co umie i na co chce poświecić czas. Co powstaje? Współpraca i sieć kontaktów. Dla siebie, dla Seniorów, dla Żywiecczyzny. 

Ciekawi jesteście, jakie inicjatywy podjęli w 2021 roku Seniorzy z Żywiecczyzny? Zapraszamy do obejrzenia materiałów przygotowanych przez autorów projektu: z Gilowic, Świnnej, Jeleśni, Żywca i Rychwałdu. To niezwykłe, ile można zrobić dzięki kilku osobom w tak krótkim czasie. Gratulujemy!