WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

GOK ŚWINNA

Grant pod nazwą "Skąd idziemy? dokąd zmierzamy" realizowany przez zespół wnioskujący "My som z stela" został zrealizowany zgodnie z wcześniej przyjętym planem, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świnnej, Gminnym Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świnnej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku GOK Świnna, Beskidzkim Centrum Nauki w Świnna, UG Świnna i KGW Świnna. W jego realizacji uczestniczyło łącznie około 40 seniorów z terenu Gminy Świnna.

Grant dofinansowany został w ramach projektu wieloletniego na rzecz osób starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, Edycja 2021 realizowanego przez Żywiecka Fundacje Rozwoju.