WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Forum NGO

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, rozmowy na ważne tematy, prezentacje i podsumowania ciekawych inicjatyw - to wszystko będzie się działo podczas Trzeciego Forum Organizacji Pozarządowych na Żywiecczyźnie, organizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju.

13 grudnia o godz. 13.30 w Klubie Papiernik rozpocznie się wydarzenie, które poświęcone będzie aktywności seniorów, zarówno jako adresatów, jak i wykonawców działań, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego. Istotnym celem spotkania jest wzmocnienie samoorganizacji środowiska senioralnego na Żywiecczyźnie. 

Podczas Forum zostaną zaprezentowane filmowe wizytówki wybranych organizacji senioralnych. Swoje dokonania i działania przedstawi redakcja Biuletynu „,Bez Limitu” oraz zespoły Inicjatyw Senioralnych z Żywiecczyzny, podsumujemy projekt „Bez limitu 2”.

Uczestnicy Forum będą mogli odwiedzić stoiska organizacji społecznych i zapoznać się z ich działaniami i ofertą współpracy. Możliwość rozmów bezpośrednich sprzyja wymianie doświadczeń, sieciowania, zapoznawaniu się z dobrymi praktykami i pozyskiwaniu sprzymierzeńców w działalności społecznej.   

 W programie Forum nie zabraknie interesujących paneli dyskusyjnych. Żywieckie Centrum Wolontariatu, w ramach Korpusu Solidarności, zaprosi do debaty, której tematem będzie wolontariat oraz działania i aktywność społeczna seniorów.  W dyskusji wezmą udział społecznicy z Żywca i powiatu żywieckiego. 

Główne zagadnienia debaty: 

  1. Działania społeczne w obliczu wyzwań związanych z pandemią. 
  2. Wolontariat - blaski i cienie w aspekcie działań grup senioralnych.
  3. Aktywność społeczna, a budowanie więzi międzypokoleniowych.
  4. Dobre praktyki. Prezentacja własnych działań.

Lokalne organizacje stale współpracują z  samorządem, stąd potrzeba dyskusji pomiędzy tymi dwoma sektorami. Dlatego Forum Organizacji Pozarządowych będzie doskonałą okazją do dyskusji panelowej, poświęconej tej kwestii. W roli panelistów wystąpią przedstawiciele samorządów z terenu powiatu żywieckiego.

Forum, to także czas podsumowań programów ważnych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych. W tym roku swoje 15- lecie obchodzi program Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie, realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju. Warto zobaczyć, co przez te lata działo się w regionie, jakie rezultaty przynosi ten program i kto zdobył w tym roku nagrodę w Konkursie „Opowiedz…”.

Na uczestników Forum czeka również muzyczna uczta z najpiękniejszymi polskimi piosenkami w aranżacji duetu Mai i Mata Kwiatkowskich. 

Do zobaczenia w Klubie Papiernik. 

Projekt „Bez Limitu 2”, realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju to zadanie współfinansowane w ramach programu wieloletniego na rzecz osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025 Edycja 2021.

 

   

  

 

Zrzut ekranu 2021-12-30 o 14.54.48.png